SM5L Kriisiviestintäohje

Tämä ohje on hyväksytty 12/2021 SM5L hallituksen kokouksessa.
Ohje jaetaan seurojen puheenjohtajille ja valmentajille.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriisitilanteessa hallituksen jäsen/jäsenet, seuran puheenjohtaja tai valmentaja tai muut asianosaiset välittävät tiedon tapahtuneesta ensitilassa liiton toiminnanjohtajalle ja puheenjohtajalle.

Tilanteesta lausuu julkisesti ensisijaisesti vain liiton puheenjohtaja. Liiton kanslia voi nimetä perustellusta syystä myös jonkun toisen hallituksen jäsenen ensisijaiseksi puhehenkilöksi.

Puheenjohtaja pitää hallituksen ja seurat informoituna tilanteen mukaan.

Mikäli tilanne koskee yksittäistä urheilijaa tai urheilijoita, he toimivat puheenjohtajalta tilanteeseen saamansa ohjeistuksen mukaan. Tarvittaessa urheiljoiden tukena hyödynnetään Suomen Olympiakomitean viestintäasiantuntemusta. Edustusurheilijoiden mediakoulutukseen sisällytetään kriisiviestintäosuus.

Kriisitilanteessa:

  • puheenjohtaja tai kanslian tehtävään nimeämä henkilö vastaa median tiedusteluihin
  • puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja muokkaavat ja lähettävät tarvittavat tiedotteet ja järjestävät tiedotustilaisuuksia
  • toiminnanjohtaja päivittää liiton verkkosivuja ja viestii sosiaalisessa mediassa
  • toiminnanjohtaja ja hallitus seuraa koti- (ja ulkomaista) mediaa ja puheenjohtaja korjaa tarvittaessa väärät tiedot tai mielikuvat

Dopingrikkomusten osalta toimitaan Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton voimmassa olevan antidopingohjelman mukaisesti. Dopingrikkomusepäilyjen tutkinnasta vastaa SUEK. Dopingrikkomusten seuraamuksista tiedostetaan julkisesti antidopingsäännöstön mukaisesti. 

Liiton tulee tiedottaa urheilijalle, hänen tukihenkilöilleen sekä päätöksentekoelimilleen keskeiset säännöstön sisällöt, dopingrikkomukset, niiden seuraamukset sekä päätöksentekomenettely.

Muusta kriisitiedottamisesta vastaa tiedotusryhmä,  johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja antidopingohjelman vastuuhenkilö. Liiton puheenjohtaja (tai toiminnanjohtaja) on yhteydessä mediaan ja urheilijoihin kriisitiedotustilanteessa. Liiton kriisiviestintäohjeen mukaisesti tilanteesta lausuu julkisesti vain puheenjohtaja.