SM5L on sitoutunut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan

Liiton hallitus on kokouksessaan 16.4.2020 päättänyt sitoutua urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelman (2020-2024) jonka tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta:

  • Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa
  • Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai epäasiallista käytöstä.
  • Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme
  • Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan
  • Urheilemme reilusti ja puhtaasti

Vuoden 2020 aikaina valmistellaan vastuullisuusohjelmasta nousevat painopisteet ja toimenpiteet miekkailu- ja 5-otteluyhteisön osalta. Nämä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 aikana päivitetävissä liiton dokumenteissa (yhdistyssäännöt, antidopingsäännöt, johtosääntö, toimitsijasopimus, valmennusjärjestelmä, urheilijasopimus, kilpailujärjestäjän ohjeistus jne.).

SM5L Antidopingohjelma >
SM5L johtosääntö >
SM5L Yhdenvertaisuussuunnitelma >