Tietoa toiminnasta

SM5L Visio 2025
Suomessa on kannustava ja menestyvä miekkailu- ja 5-otteluyhteisö, joka tukee lajien monimuotoista harrastamista ja mahdollistaa urheilijoiden jatkuvan kansainvälisen menestyksen.

SM5L Yhteisön toiminnan arvot
• Arvostus, kunnioitus ja huomioiminen • Ilo ja yhteisöllisyys • Tahto olla parempi ja menestyä

Tarkoitus ja toiminta
y.2 § Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää miekkailua ja nykyaikaista 5-ottelua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.