LIITON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Liiton palkitsemistavat

1. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja
2. SM5L:n ansiomerkit
3. SM5L:n standaari
4. OK:n ansiomerkit
5. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi ja mitalit
6. Vuoden palkittavat

1. Kunniajäsen ja –puheenjohtaja

Henkilö, joka on huomattavasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan asiaa esityslistalle merkitsemättä, liiton kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi. Samoin voidaan kunniapuheenjohtajaksi kutsua ansiokkaasti, pitkän aikaa liiton puheenjohtajana toiminut henkilö. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua.

2. SM5L:n ansiomerkit
Liiton ansiomerkit ovat ansiomitali, hopeinen ja pronssinen plaketti.

2.1. Ansiomitali
Liiton ansiomitali voidaan myöntää: a) henkilölle joka on vähintään 20 vuoden ajan erittäin ansioituneesti toiminut liiton tai sen jäsenseuran hyväksi, tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan miekkailu-urheilun edistämisessä. b) Ulkomaan kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavalla tavalla avustanut liittoa tai sen jäsenseuraa.

Ansiomitalin myöntää liiton hallitus yksimielisellä päätöksellä. Pääsääntöisesti edellytetään, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen plaketti ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

2.2. Hopeinen plaketti
Hopeinen plaketti voidaan myöntää hallituksen palkitsemistyöryhmän päätöksellä: a) henkilölle joka on vähintään 15 vuoden ajan erittäin ansioituneesti toiminut liiton tai sen jäsenseuran hyväksi, tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan miekkailu-urheilun edistämisessä. b) ulkomaan kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavalla tavalla avustanut liittoa tai sen jäsenyhdistystä.

Pääsääntöisesti edellytetään, että henkilölle on aiemmin myönnetty pronssinen plaketti ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

2.3. Pronssinen plaketti
Pronssinen plaketti voidaan myöntää hallituksen palkitsemistyöryhmän päätöksellä henkilölle, joka on toiminnallaan tai toimenpiteillään huomattavasti tukenut liiton tai sen jäsenseuran työtä. Henkilöiltä edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa liiton tai jäsenseuran hyväksi.

2.4. Ansiomerkkien myöntäminen
Ehdotukset liiton ansiomerkkien myöntämiseksi tehdään jäsenseuran toimesta liiton hallitukselle. Myös hallituksen jäsenet voivat tehdä ehdotuksia ansiomerkkien myöntämiseksi. Ehdottaja, joko jäsenseuraseura tai hallituksessa suoraan esitetyssä tapauksessa SML, maksaa ansiomerkin kulut.

2.5. Hinnat
Ansiomitalit ja plaketit ovat maksullisia, hintatiedot ovat saatavissa liiton toimistosta.

3. SM5L:n standaari
Liiton hallitus voi antaa ansioituneelle miekkailun tai 5-ottelun parissa toimineelle henkilölle tai yhteisölle liiton standaarin. Standaarit ovat maksullisia, hintatieto on saatavissa liiton toimistosta.

4. OK:n ansiomerkit
Olympiakomitea ry:n hallitus myöntää kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä työstä maamme liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan hyväksi. Näitä ansiomerkkejä suositellaan silloin, kun henkilö on aiemmin palkittu SML:n ansiomerkillä/-merkeillä ja hänelle halutaan antaa vielä uusi tunnustus. OK:n ansiomerkkisäännöt, hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät internetistä OK:n verkkosivuilta.

5. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja mitalit
Suomen urheilun arvokkaimmat huomionosoitukset ovat opetusministeriön myöntämät Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja mitalit, joita on anottava Opetusministeriöltä. Lomake myöntämistä koskevaan ehdotukseen löytyy internetistä Opetusministeriön sivujen polulta liikunta/palkinnot ja ansiomitalit.

6. Vuoden palkittavat
Suomen Miekkailuliitto palkitsee vuosittain "Vuoden Palkittavat" liiton kevät- ja/tai syyskokouksen yhteydessä. Ehdotuksia otetaan mm. kategorioihin:

- Vuoden Valmentaja/Miekkailun opettaja/Ohjaaja
- Vuoden Miekkailukilpailu/Kilpailunjärjestäjä
- Vuoden Miekkailija
- Vuoden 5-ottelija 
- Vuoden Juniorimiekkailija
- Vuoden Miekkailuteko (Katterin miekka)

Lisäksi valitaan Vuoden Miekkailuseura.

Valintaperusteet: Valinnan tekee liiton hallitus jäsenistön ehdotusten perusteella. Jäsenistön on jätettävä ehdotuksensa yllämainittuihin kategorioihin hallituksen käsiteltäväksi kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen liiton syyskokousta. Ehdotuksesta on käytävä kategorian lisäksi ilmi perustelut ehdotukselle sekä ehdottajan yhteystiedot ja seura.