BERNDT KATTERIN LAHJOITTAMAN PALKINNON SÄÄNNÖT

Lahjoitettu 20.11.1977

1§ Palkinto on puualustaan kiinnitetty 109 cm:n pituinen Wilkinson-miekka

2§ Palkinto on luonteeltaan ikuisesti kiertävä kiertopalkinto. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 1977 ansioista.

3§ Palkinto luovutetaan liiton kevätkokouksessa (tai sitä vastaavassa kokouksessa) vuodeksi sen liiton hallituksen nimeämän henkilön tai yhteisön haltuun, jonka liiton hallitus on nimennyt edellisen vuoden miekkailuun liittyvän maineteon suorittajaksi.

4§ Valitessaan palkinnon saajaa liiton hallituksen tulee tarkastella miekkailu-urheilun mainetekoja laaja-alaisesti. Periaatteessa tarkastelun kohteeksi on otettava koko miekkailun kenttä. Tämä huomioiden voi palkinnon saajana olla  
- Urheilija    
- Järjestöihminen    
- Tiedottaja    
- lahjoittaja    
- jne.

Mainetekona puolestaan voi olla    
- jatkuva työskentely miekkailun hyväksi    
- erillinen suoritus

5 § Palkinto voidaan luovuttaa samalle saajalle useampana vuonnakin.

6 § Palkintoon kiinnitetään Iiiton toimesta ennen luovutustilaisuutta saajan nimellä ja saantivuosiluvulla varustettu laatta.

7 § Liiton hallitus voi myös jättää jonakin vuonna palkinnon jakamatta. Tämä ei kuitenkaan saa toistua kahta kertaa peräkkäin. Jakamattomana vuonna palkinto on Iiiton hallussa. Jakamattoman vuoden jälkeisessä jaossa otetaan huomioon kahden vuoden aikana suoritetut teot. Laattaan kaiverretaan tällöin molemmat vuosiluvut.

 

Nämä säännöt on lahjoittaja ja SML:n hallitus hyväksynyt 27.2.1978