Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpito

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa Liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitomääräyksiä (ks. alla).

SM5L yhdistyssäännöt >  §21
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Epäillyssä dopingrikkomuksessa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä määrätty kurinpitoelin. Liiton syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi jäsentä kamppailuliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa nimeämistä seuraavan tammikuun 1. päivänä. Syyskokouksen nimeämät kaksi jäsentä eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan jäsen. Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla lainopillinen koulutus. Jos kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen tilalle nimetään liiton seuraavassa kokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut jäsen olisi vielä ollut kurinpitovaliokunnassa. Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan ja kurinpitosääntöihin kesken toimikauden liittyvä liitto nimeää kurinpitovaliokuntaan kaksi edustajaansa, joiden toimikausi kestää liittymishetkellä meneillään olevan toimikauden loppuun.

Kurinpitoasian vireille saattaminen tehdään ilmoittamalla asiasta liiton toiminnanjohtajalle tai puheenjohtajalle.

Liiton edustajat kamppailuliitojen kurinpitovaliokunassa: Jaana Pihkala ja Ari Launne on syyskokouksessa 21.11.2020 valittu liiton edustajiksi kolmannelle toimikaudelle 2021-2022.

Kamppailuliitojen kurinpitovaliokunta edustaa seuraavia lajiliittoja: Aikidoliitto, Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto Nyrkkeilyliitto sekä Taekwondoliitto.

Ladattavat tiedostot: