Erivapaus (TUE)

Mikäli urheilijan terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta (TUE).

Erivapauden hakemista ohjavat lajikohtaiset kansalliset ja kansainväliset tasomäärittelyt. 

Kansainvälisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat hakevat erivapauden suoraan kv. lajiliitolta.

Kansallisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapaus SUEKilta etukäteen.

  • Miekkailun osalta vain FIE-lisenssin haltijat
  • 5-ottelussa yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kisoihin osallistuvat urheilijat.

Kansallisen lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

 

Yhteenvetona

Tasomäärittely

Erivapauden hakeminen miekkailussa

Erivapauden hakeminen
nykyaikaisessa 5-ottelussa
Kansallisen tasomäärittelyn
ulkopuolella olevat urheilijat
Erivapaus haetaan SUEK:lta
takautuvasti
Erivapaus haetaan SUEK:lta
takautuvasti
Lajikohtainen kansallinen
tasomäärittely
FIE-lisenssin omaavat urheilijat Yleisen sarjan SM-kisoihin
osallistuvat urheilijat
Kansallisen tasomäärittelyn piiriin
kuuluvat urheilijat
Erivapaus haetaan SUEKilta
etukäteen
Erivapaus haetaan SUEKilta
etukäteen
Lajikohtainen kansainvälinen
tasomäärittely
Kv. miekkailuliiton testauspooliin
kuuluvat urheilijat
Yleisen sarjan rankingin 64
parasta urheilijaa jokaisessa
kuudessa aselajissa (määritetään
aina kauden alussa)

Kv. nykyaikaisen 5-otteluliiton
testauspooliin kuuluvat urheilijat


Urheilijat jotka osallistuvat UIPM:n A-, B-, tai C-
kategorioiden kilpailuihin ja joiden UIPM on erikseen linjannut
olevan kv. tasomäärittelyn
piirissä

Kansainvälisen tasomäärittelyn
piiriin kuuluvat urheilijat
Erivapaus haetaan kv.
miekkailuliitolta
Erivapaus haetaan kv.
nykyaikaiselta 5-otteluliitolta

 

SUEKin ohjeistus erivapauden hakemiseen täältä  

Santeri Anttila tukee tarvittaessa urheilijoita erivapauden hakemiseen liittyvissä asioissa. Santerin yhteystiedot löytyvät täältä

Kansainvälisten lajiliittojen julkaisema aineisto

FIE:n julkaisema lista urheilijoista joiden tulee hakea mahdollista erivapautta FIE:ltä löytyy täältä. Samasta paikasta löytyy myös ohjeistus erivapauden hakemiseen FIE:ltä.

UIPM:n ohjeistus erivapauden hakemiseen löytyy täältä.