Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton asettamat miekkailutuomarien pätevyystasot

Seuratuomari

 • Osallistunut seuratuomarikoulutukseen
 • Tämän jälkeen henkilö osallistuu käytännön kokeeseen vanhemman tuomarin valvonnassa. Käytännön koetta edeltää kokeen yhteydessä pidettävä tuomariseminaari.
 • Jos käytännön koe sujuu hyvin, myönnetään seuratuomaripätevyys
 • Seuratuomaripätevyys ei vanhene

Kansallinen tuomari

Henkilö on harjaantunut 1-2 vuotta seuratuomarina ja seura ehdottaa häntä SM-kisaan tuomariksi.

 • Kilpailun tuomarivalvoja valvoo tuomarin toimintaa
 • STTR vahvistaa kansallisen pätevyyden

Kansallinen pätevyys edellyttää säännölistä tuomitsemista.

 • Kansallinen pätevyys voidaan poistaa ellei tuomarilla ole 2 - 3 vuoteen yhtään tuomariaktiivisuutta
 • Kansallinen tuomari osallistuu kerran vuodessa tuomariseminaariin

Euroopan miekkailu-unionin (European Fencing Confederation) asettamat tuomaripätevyydet

EFC/C-pätevyys

Pätevyyden myöntää EFC:n tuomarikomissio

Perustuu vähintään viiteen EFC Cadet Circuit-tuomarivalvojan tekemään arviointiin kahden peräkkäisen kauden aikana

 • Arviointi tehdään EFC CC henkilökohtaisessa kisassa
 • Arviointiin on mahdollisuus kaikissa EFC CC-henkilökohtaisissa kisoissa
 • Arvioinnin edellytys on osallistuminen ko. kisan tuomariseminaariin
 • Arviointien tulisi olla 4 tai 5 (asteikolla 1 - 5)
  • Arvion 1 tai 2 saaneita tuomareita ei saa asettaa tuomariksi EFC CC-kisaan uudestaan saman kauden aikana
 • Jos tuomari saa kolme kertaa arvion 5 (erinomainen), hän saa automaattisesti EFC/C-pätevyyden
 • EFC:n tuomarikomissio tiedottaa arvioitavia tuloksista

EFC/C-lisenssi on voimassa kaksi kautta. 

Jotta lisenssi pysyisi voimassa, lisenssin haltijan toimia tuomarina EFC CC-kilpailussa vähintään kerran kolmantena kautena lisenssin myöntämisestä.

 • EFC Cadet Circuit-tuomarivalvoja arvioi tuomarin toimintaa (vaihtoehdot kyllä/ei)
  • Mikäli tuomari läpäisee arvioinnin (vaihtoehto kyllä), EFC/C-lisenssi on voimassa kuluvan ja seuraavan kauden
  • Mikäli tuomari ei läpäise arviointia (vaihtoehto ei), hänen EFC/C-lisenssinsä jäädytetään kuluvan kauden loppuun
 • Tämän jälkeen tuomari voi toistaa arviointiprosessin yhden kerran seuraavan kauden aikana
  • Mikäli tuomari hylätään myös tässä toisessa arvioinnissa, tuomarin tulee hakea lisenssi kokonaan uudelleen

EFC ei ole asettanut ikärajaa EFC/C-lisenssille tai tuomarille itselleen. EFC:n asettama ikäraja kohdistuu tietyssä kilpailussa toimiviin tuomareihin lisenssistä riippumatta. 

 • 18-60 vuotta

 

Kansainvälisen miekkailuliiton (FIE) asettamat pätevyystasot

Yleistä kaikille tasoille

 • Ikäraja 20-60v
 • Tuomittava joka toinen vuosi jossain FIEn virallisessa kilpailussa
 • Puhuu yhtä FIEn virallisista kielistä (englanti, ranska, espanja)
 • Osaa tuomita ranskaksi (tuomarin tarvitsemat fraasit)

FIE-tuomarikoe

 • Euroopan alueen koe on avoin vain EFC/C-tuomareille.
 • Euroopan FIE-tuomarikoe pidetään syys-lokakuussa
 • Kukin Euroopan maa voi ilmoittaa kokeeseen neljä ehdokasta (jos kaikki miehiä). Asetta kohti siis 1-2 ehdokasta.
 • Jos yksi ehdokkaista on nainen niin maa voi asettaa vielä yhden ehdokkaan (yhteensä 5).
 • SM5L ilmoittaa ehdokkaat FIE-tuomarikokeeseen
  • Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, valinta tehdään tuomariaktiivisuuteen ja jäljellä oleviin tuomarivuosiin (yläikäraja) perustuen

FIE-tuomari B

 • Oikeus tuomita FIEn virallisissa kilpailuissa.
 • Mikäli tuomari ei ole tuominnut kahteen kauteen hänen on suoritettava uudestaan FIE-tuomarikokeen käytännön osuus

FIE-tuomari A

 • Vähintään 4 vuotta B-tasolla ja 2 vuotta FIEn ”Observation and Evaluation”-listalla
 • Tuomittujen aikuisten MM-kisojen tai Olympiakisojen semifinaalien, pronssiotteluiden tai finaalien määrä ja suoriutuminen näissä
 • FIEn tuomarikomissio suosittelee nostoa A-tasolle

 

Lähteet: FIE Administrative Rules June 2022, EFC Administrative Rules 2/2021, SML/STTR linjaukset