Seuran tuomarivastaavan tehtävät

Kukin miekkailuseura nimeää oman tuomarivastaavan

Tuomarivastaavan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavia asiat:

Tekee ja ylläpitää seuran tuomarisuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan kautta varten kauden alussa. Suunnitelma sisältää mm. 

  • tuomareiden käytön eri kilpailuissa (arvio) liiton kilpailukalenterin mukaan
  • käytössä olevat tuomarit ja mahdolliset varahenkilöt
  • ilmoittautumisajankohdat (pvm:t)
  • tiedottaa tuomareita heidän tehtävistään

Vastaa kilpailuihin ilmoittautumisten yhteydessä seuran tuomarivelvoitteen mukaisesta tuomareiden ilmoittamisesta kilpailukutsun edellyttämällä tavalla Ophardt-järjestelmään, sekä varmistaa, että tuomariksi kilpailuun saapuvalla henkilöllä on voimassa oleva lisenssi (kilpailu-, harraste- tai toimitsijalisenssi).

Pitää yhteyttä seuran omiin tuomareihin ja muistuttaa viimeistään viikkoa ennen kilpailua ilmoittautuneilta tuomareilta heidän velvoitteestaan.

Pitää yllä seuran tuomariluetteloa, jossa on tiedot tuomarin pätevyydestä sekä tuomareiden yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Pitää yhteyttä liiton sääntö- ja tuomarityöryhmään (STTR).

Suunnittelee ja järjestää seuratuomarikoulutusta yhteistyössä STTR:n kanssa

Seuraa tuomareiden aktiivisuutta.