SM5L:N VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

SM5L huippu-urheilun valmennusjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset liiton strategian mukaisten huippu-urheilun tavoitteiden saavuttamiselle. Vuosi 2018 oli valmennusjärjestelmän pilottivuosi, jolloin valmennusjärjestelmä otettiin käyttöön. Tämän jälkeen valmennusjärjestelmää on päivitetty tarpeen mukaan.

Viimeisin päivitys SM5L Valmennusjärjestelmä 2022-2024/2028 hyväksyttiin hallituksen kokouksen päätöksellä 24.8.2023. Päivitys on linjassa SM5L Valmennustukisopimuksen kanssa ja tuloskriteerit tukevat tämän hetken huippu-urheilijoiden kehitystä valmentajien kanssa yhdessä sovituin muutoksin. Päivityksessä hyödynnettiin kentältä, urheilijoilta ja valmentajilta, yhteistyötapaamisten ja erillisten kommenttipyyntöjen yhteydessä saatuja palautteita.  

1/2019-5/2022 liiton valmennusjärjestelmän operatiivisesta toteutuksesta vastasi valmennuspäällikkö. Tämän jälkeen vastuu siirtyi toiminnanjohtajalle. Liiton hallituksen 17.8.2022 kokouksen päätöksellä liitto palkkasi valmentajatiimin vastaamaan valmennus järjestelmän toiminnan toteutuksesta. Valmennustiimi koostuu kolmesta osa-aikaisesta kalpavalmentajasta: Wieslaw Koniczek, Kimmo Puranen ja András Tóth. Palkkaus toteutetaan vuoden pilottijaksolla. 

 

 

Ladattavat tiedostot: