SM5L:N VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

Liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.12.2017 liiton huippu-urheilun valmennusjärjestelmän sekä palkkasi Minna Lehtolan liiton osa-aikaiseksi valmennuspäälliköksi 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2019 alusta alkaen Minna Lehtola on työskennellyt täysipäiväisesti liiton valmennus- ja nuorisopäällikkönä. 

Valmennuspäällikkö vastaa liiton operatiivisen huippu-urheilutoiminnan koordinoimisesta ja hän tukee valmennusryhmissä olevia urheilijoita ja heidän valmentajiaan huippu-urheilun suunnittelussa niin, että urheilijoille saadaan parhaat mahdolliset olosuhteet urheilemiseen.

Liiton uuden valmennusjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset liiton vuonna 2017 hyväksytyn strategian mukaisten huippu-urheilun tavoitteiden saavuttamiselle. Vuosi 2018 oli valmennusjärjestelmän pilottivuosi, jolloin valmennusjärjestelmä otettiin käyttöön. Valmennusjärjestelmää päivitettiin miekkailun osalta kesäkuussa 2019 hyödyntäen 1½ vuoden käyttökokemuksia, kentältä saatuja palautteita (mm. palautekysely) ja valmentajien kommentteja (mm. 1.-3. SM5L Valmentajien tapaamiset).

Viimeisin SM5L Huippu-Urheilun Valmennusjärjestelmän päivitys hyväksyttiin hallituksen kokouksen päätöksellä 11.6.2020. Päivitys tehtiin, jotta valmennusjärjestelmä on linjassa mm. uuden Valmennutukisopimuksen kanssa ja tuloskriteerit tukevat tämän hetken huippu-urheilijoiden kehitystä valmentajien kanssa yhdessä sovituin muutoksin. Päivityksessä hyödynnettiin kentältä, urheilijoilta ja valmentajilta, yhteistyötapaamisten ja erillisten komenttipyyntöjen yhteydessä saatuja palautteita.  

Valmennusjärjestelmän liitteet 5. ja 6. ovat työn alla. 

 

 

 

Ladattavat tiedostot: