Tietoa avustushakemuksista

Valtion Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapuraha 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) apuraha 2023

Hakuaika: 13.10.-17.11.2022 kello 16.15 kesälajien urheilijoille (mukaan lukien miekkailu ja Nykyaikainen 5-ottelu). 

Hakuohjeet ja -kriteerit julkaistaan OKM:n sivuilla lähiaikoina. Linkki hakemussivustolle, josta löytyy ohjeistukset, on tässä >

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Työssäolo, opiskelu tai raskaus eivät ole apurahan saamisen esteenä. Apuraha on veroton, eikä vaikuta opintotukeen. Lisätiedot Kelan sivuilta. 

OKM myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa.

OKM:n apurahat ovat harkinnanvaraisia. Sitä myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä tulos/menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Tarkemmat ohjeet ja kriteerit löydät yllä olevasta linkistä.

Apurahaa haetaan ministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Ministeriön sivuilta voi tarvittaessa myös tulostaa paperihakemuksen ja toimittaa sen ministeriöön. Olettehan ajoissa hakemusten kanssa - myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä! 

Lisätiedot: 
Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola
puh. 0295 330 103
kari.niemi-nikkola@gov.fi

Hallinnollinen avustaja Tiia Liuskanto
puh. 0295 330 320
sähköposti: tiia.liuskanto@gov.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapuraha 


Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapuraha lukuvuodelle 2022-2023 hakuaika 1.–30. syyskuuta.

URA myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden opintoihin ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Opiskeluapurahalla halutaan edesauttaa tutkinnon suorittamista tukemalla urasiirtymävaiheessa olevien urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin sekä helpottamalla nuorten urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Opiskeluapurahan avulla voidaan myös rytmittää opintoja lukuvuoden aikana tai lukuvuosien välillä siten, että opiskelu tukee urheilutuloksen tekemistä.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2022 ja maaliskuussa 2023. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana (1500 €) koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Tarkempaa tietoa apurahan hakuun liittyen sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen (1.9. alkaen) löytyy URA-säätiön nettisivulta: http://olympiakomitea.fi/urasaatio

Apuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka on vähintään 18-vuotias (synt. 2004 tai aiemmin) ja opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa tai -ammattikorkeakoulussa täyttää kriteerit, jos siihen liittyy tavoite hankkia korkeakoulututkinto. Apurahan saaja sitoutuu tekemään tietyn määrän opintosuorituksia lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Apurahaa ei myönnetä:
- lukio-opintoihin 
- urheilijalle, joka saa pääasiallisen elantonsa urheilemalla ammatikseen  tai tekemällä muuta ansiotyötä kokopäivätoimisesti, jos hänen verotettava tulonsa valtionverotuksessa ylittää lukuvuoden 2022–23  aikana  viiden  opintotukikuukauden  perusteella  määräytyvän  vuositulorajan  (22 550 € ansio- ja pääomatuloa vuonna 2022).
- urheilijalle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha)

Lisätietoa apurahan myöntämiskriteereistä: Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2022-2023

Säätiön hallitus tekee asiantuntijalausuntojen pohjalta päätöksen apurahan saajista marraskuun puoliväliin mennessä. Jokaiselle hakijalle tiedotetaan henkilökohtaisesti häntä koskevasta apurahapäätöksestä ja kaikki apurahan saajat julkaistaan joulukuussa pidettävässä URA-säätiön opiskeluapurahojen jakotilaisuudessa.

Verotus & vaikutus opintotukeen
Urheilijalle maksettavat apurahat, kuten URA-säätiön opiskeluapuraha, ovat verotonta tuloa. Kela ei huomioi verovapaita apurahoja opintotuen tulovalvonnassa, eikä apurahaa tarvitse ilmoittaa Kela:lle, http://www.kela.fi/mitka-tulot-huomioidaan-apurahat

Vuoden URAteko -tunnustuspalkinto
Apurahojen lisäksi URA-säätiö myöntää vuosittain URAteko-tunnustuspalkinnon henkilölle tai taholle, joka on vuoden aikana merkittävällä ja uutta luovalla tavalla myötävaikuttanut urheilijoiden uramahdollisuuksien kehittämiseen. Tunnustuspalkinnon suuruus on tuhat euroa, jonka saaja voi käyttää haluamallaan tavalla urheilijoiden tukemiseen. 

Yhteystiedot:                                                                                                                                  
URA-säätiön asiamies: Jukka Tirri, puh. 0447800213, ura@olympiakomitea.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------