Tietoa avustushakemuksista

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapuraha 2021 


Hakuaika: 12.10.2020 - 16.11.2020 kello 16.15 kesälajien urheilijoille (mukaan lukien miekkailu ja Nykyaikainen 5-ottelu). 

Linkki hakemussivustolle, josta löytyy ohjeistukset, on tässä >

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä. Apuraha on veroton, eikä enää vaikuta opintotukeen. Lisätiedot Kelan sivuilta. 

OKM myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa.

OKM:n apurahat ovat harkinnanvaraisia. Sitä myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä tulos/menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Tarkemmat ohjeet ja kriteerit löydät yllä olevasta linkistä.

Apurahaa haetaan ensisijaisesti ministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Ministeriön sivuilta voi tarvittaessa myös tulostaa paperihakemuksen ja toimittaa sen ministeriöön. Olettehan ajoissa hakemusten kanssa! 

Lisätiedot: 
Ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh. 0295 330314
hannu.tolonen@minedu.fi 

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
puh. 0295 330072
sähköposti: paivi.wathen@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2020-21 

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) perustettiin vuonna 1972 silloisen tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimesta. URA myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Säätiön tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa päättäneiden urheilijoiden koulutus. 

Apurahat lukuvuodelle 2020-21 ovat haettavissa syyskuun ajan. Hakuaika päättyy 30.9.2020. 

Tarkempaa tietoa apurahan hakemiseen liittyen sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen (1.9. alkaen) löytyy URA-säätiön nettisivulta: http://olympiakomitea.fi/urasaatio

Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2020-21

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Säätiön hallitus tekee asiantuntijalausuntojen pohjalta päätöksen apurahan saajista marraskuun puoliväliin mennessä. Jokaiselle hakijalle tiedotetaan henkilökohtaisesti häntä koskevasta apurahapäätöksestä ja kaikki apurahan saajat julkaistaan joulukuussa pidettävässä URA-säätiön opiskeluapurahojen jakotilaisuudessa.

Verotus & vaikutus opintotukeen

Urheilijalle maksettavat apurahat, kuten URA-säätiön opiskeluapuraha, ovat verotonta tuloa. Vuodesta 2019 lähtien myöskään Kela ei huomioi verovapaita apurahoja opintotuen tulovalvonnassa. Apurahan saajan ei siten enää tarvitse laskea URA-apurahaa opintotukeen vaikuttavaksi tuloksi eikä apurahaa tarvitse ilmoittaa Kela:lle, http://www.kela.fi/mitka-tulot-huomioidaan-apurahat

Vuoden URAteko -tunnustuspalkinto

Apurahojen lisäksi URA-säätiö myöntää vuosittain URAteko-tunnustuspalkinnon henkilölle tai taholle, joka on vuoden aikana merkittävällä ja uutta luovalla tavalla myötävaikuttanut urheilijoiden uramahdollisuuksien kehittämiseen. Tunnustuspalkinnon suuruus on tuhat euroa, jonka saaja voi käyttää haluamallaan tavalla urheilijoiden tukemiseen. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Yhteystiedot:                                                                                                                                  
URA-säätiön asiamies: Jukka Tirri, puh. 0447800213, ura@olympiakomitea.fi

---------------------------------------------------------------------------------------