SM5L Matkakulukorvaukset 2023

Matkalaskut tulee toimitaa liittoon ensitilassa matkan jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä matkan päättymisen jälkeen.

Liitto korvaa matkakuluja ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen vaihtoehdon mukaan.

Niissä tapauksissa, jossa oman auton käyttö katsotaan perustelluksi voi sitä käyttää, mutta matkat joiden yhteenlaskettu ajomatka ylittää 500 km tulee hyväksyttää etukäteen toiminnanjohtajalla. Hyväksymättömistä korvataan edullisimman julkisen liikenteen lippuhinnan mukaisesti. Omaa autoa käytettäessä on pyrittävä yhdistämään samaan tapahtumaan osallistuvien matkustamista. Omaa autoa käytettäessä kilometrikorvaus on 0,35 €/km (liiton syyskokouksen 2022 päätös).

Majoitus maksetaan kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.

Päivärahat verottajan verottoman maksimin mukaan 2023:
Kotimaan kokopäiväraha yli 10h 48 eur, osapäiväraha yli 6h 22 eur

Taksikuluista on sovittava aina etukäteen ja ne korvataan vain, mikäli muita vaihtoehtoja liikkumiselle ei ole eikä etäosallistuminen ole mahdollista.

Liitto vastaa kilpailukaluston kuljetuskustannuksista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Liiton materiaalien kuljetuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista on sovittava etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

MATKAKULULAKSUT

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolta haettavat matkakulukorvaukset haetaan alla olevien ladattavien lomakkeiden avulla.
1) Yleinen kulukorvaushakemus (doc)
2) Kotimaan matkakorvaushakemus (xls)

Täytä ja allekirjoita lomake ja toimita se

  • sähköisesti kuitteineen osoitteeseen: toimisto@fencing-pentathlon.fi tai
  • postitse osoitteeseen: Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Ladattavat tiedostot: