Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenyyshakemus

Liiton jäseneksi voi liittyä yhdistysrekisteriin merkitty miekkailua ja/tai 5-ottelua harjoittava yhdistys. Jäsen on velvollinen maksamaan liiton määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.

Liiton jäsenet hyväksyy liiton hallitus kirjallisesta hakemuksesta, johon on liitetty jäljennös seuran säännöistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava samalla tavalla.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.