Valmentajakoulutus

Onko seurassasi tarvetta ohjaajakoulutukselle? Koulutuksia räätälöidään seuroille/alueille tarpeen ja kysynnän mukaan. Ota yhteyttä liiton toimistoon koulutuksen järjestämiseksi.

SM5L Miekkailun valmentajakoulutusjärjestelmä

Valmentajakoulutusjärjestelmä koostuu Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämistä lajikohtaisista koulutuksista sekä Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamista VOK 1 -tason kursseista. Liiton koulutustyöryhmä vastaa koulutusjärjestelmän kehittämisestä ja ottaa mielellään vastaan siihen liittyvää palautetta.

Koulutukset löytyvät liiton toimintakalenterista mahdollisimman hyvissä ajoin. Lisätietoa koulutuksista voi kysyä koulutustyöryhmän puheenjohtajalta tai liiton toimistosta.
Koulutusjärjestelmä koostuu kolmesta tasosta (VOK 1-3).

Taso 1 edellyttää seuraavien kurssien suorittamisen
a.    Aluejärjestöjen teemakoulutukset yht. 29 h (ks. http://www.sport.fi/en/huippu-urheilu/valmentajat/kouluttautumaan/alueiden-1-tason-koulutukset )
b.    Seuratuomarikurssi
c.    Kilpailun järjestämiseen osallistuminen
d.    Koulutusviikonloppu 1: Alkeiskurssi- ja pariharjoitteluvalmennus
e.    Koulutusviikonloppu 2: Miekkailuteoria ja valmentajaseminaari I
f.    Harjoittelu: 30 tuntia valmennustunteja seurassa

Taso 2 edellyttää seuraavien kurssien suorittamisen
g.    Miekkailuvalmennuskurssi 1: Floretti
h.    Miekkailuvalmennuskurssi 2: Kalpa
i.    Miekkailuvalmennuskurssi 3: Säilä
j.    Miekkailuvalmennuskurssi 4: Miekkailuteoria ja valmentajaseminaari II
k.    Harjoittelu: 60 tuntia valmennustunteja seurassa (huom. I-tason aikana suoritettua harjoittelua ei voida sisällyttää tähän!)
2-tason valmentaja voi myös erikoistua tiettyyn aselajiin, jolloin hänen tulee valita 2 kurssia sillä aselajilla, johon hän erikoistuu ja 1 kurssi toisesta aselajista.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ei tällä hetkellä järjestä 3-tason koulutusta, mutta kannustaa 2-tason suorittaneita hakemaan kansainvälisen miekkailuliiton järjestämän miekkailuvalmentaja-akatemian kurssille Budapestissa (kesto 3 kk), jonka käyneille valmentajille myönnetään 3-taso.

Liitto myöntää tasojen suorittamiseen vaadittavien koulutusten suorittaneille hakijoille todistuksen tason saavuttamisesta. Hakijan tulee osoittaa koulutustyöryhmälle etukäteen suorittaneensa kaikki tason läpäisemiseen vaaditut suoritteet ja osallistua valmentajaseminaariin, joka toimii samalla auditointina.
Auditointia hakevan valmentajan tulee täyttää oheinen lomake (linkit lomakkeisiin tulossa) ja toimittaa se liittoon viimeistään viikkoa ennen valmentajaseminaaria:
1-tason auditointilomake
2-tason auditointilomake
3-tason auditointilomake

Ladattavat tiedostot: