SM5L:N VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

Minna Lehtola toimii liiton valmennus- ja nuorisopäällikkönä. 

Valmennuspäällikkö vastaa liiton operatiivisen huippu-urheilutoiminnan koordinoimisesta ja hän tukee valmennusryhmissä olevia urheilijoita ja heidän valmentajiaan huippu-urheilun suunnittelussa niin, että urheilijoille saadaan parhaat mahdolliset olosuhteet urheilemiseen.

SM5L huippu-urheilun valmennusjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset liiton strategian mukaisten huippu-urheilun tavoitteiden saavuttamiselle. Vuosi 2018 oli valmennusjärjestelmän pilottivuosi, jolloin valmennusjärjestelmä otettiin käyttöön. Tämän jälkeen valmennusjärjestelmää on päivitetty tarpeen mukaan. 

Viimeisin päivitys SM5L Huippu-Urheilun Valmennusjärjestelmä 2021-2022/2022 hyväksyttiin hallituksen kokouksen päätöksellä 15.6.2021. Päivitys on linjassa SM5L Valmennutukisopimuksen kanssa ja tuloskriteerit tukevat tämän hetken huippu-urheilijoiden kehitystä valmentajien kanssa yhdessä sovituin muutoksin. Päivityksessä hyödynnettiin kentältä, urheilijoilta ja valmentajilta, yhteistyötapaamisten ja erillisten komenttipyyntöjen yhteydessä saatuja palautteita.  

Valmennusjärjestelmän liitteet 5. ja 6. ovat työn alla. 

 

 

 

Ladattavat tiedostot: