Tietoa avustushakemuksista

OKM:n urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapuraha 2020

Hakuaika: Kesälajien urheilijoille lokakuussa 2019. Tarkempi hakuaika ei vielä tiedossa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton.

OKM:n apurahat ovat harkinnanvaraisia. Apuraha ei ole palkkio menestyksestä, mutta sitä myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä huomioidaan myös urheilijan tulos/menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Apurahaa haetaan ministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mikäli urheilijalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, voi ministeriön sivuilta tulostaa paperihakemuksen ja toimittaa sen ministeriöön. Olettehan ajoissa hakemusten kanssa!

Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Tutustu hakuohjeisiin ja hae apurahaa tästä>>

Urheilijalle maksettavat apurahat ja opintotuki

Vuoden 2019 alusta alkaen verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen. Opiskelijan saama verovapaa apuraha ei ole opintotuessa huomioitavaa tuloa, jos apuraha on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Lisätiedot Kelan sivuilta.

Lisätiedot: 
Ylitarkastaja Hannu Tolonen, puh. 0295 330314, hannu.tolonen@minedu.fi

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330072, paivi.wathen@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ura-säätiön opiskeluapurahan hakeminen lukuvuodelle 2019-2020 

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) perustettiin vuonna 1972 silloisen tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimesta. Säätiön tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa päättäneiden urheilijoiden koulutus. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

URA-säätiön opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2019-20 voi hakea syyskuun ajan. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen päivitetään Suomen Olympiakomitean Ura-säätiötä koskevalle sivulle hakuajan alkaessa.

Säätiön hallitus tekee asiantuntijalausuntojen pohjalta päätöksen apurahan saajista marraskuun puoliväliin mennessä. Jokaiselle hakijalle tiedotetaan henkilökohtaisesti häntä koskevasta apurahapäätöksestä ja kaikki apurahan saajat julkaistaan joulukuussa pidettävässä URA-säätiön opiskeluapurahojen jakotilaisuudessa.

Täyden apurahan suuruus on 3000 euroa. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana syys- tai kevätlukukaudeksi. 

Tarkempaa tietoa apurahan myöntämisehdoista löytyy alta kohdasta myöntämiskriteerit.

Verotus & vaikutus opintotukeen

Urheilijalle maksettavat apurahat, kuten URA-säätiön opiskeluapuraha, ovat verotonta tuloa. Vuodesta 2019 lähtien myöskään Kela ei huomioi verovapaita apurahoja opintotuen tulovalvonnassa. Apurahan saajan ei siten enää tarvitse laskea URA-apurahaa opintotukeen vaikuttavaksi tuloksi eikä apurahaa tarvitse ilmoittaa Kela:lle, http://www.kela.fi/mitka-tulot-huomioidaan-apurahat

MYÖNTÄMISKRITEERIT

Vuoden URAteko -tunnustuspalkinto

Apurahojen lisäksi URA-säätiö myöntää vuosittain URAteko-tunnustuspalkinnon henkilölle tai taholle, joka on vuoden aikana merkittävällä ja uutta luovalla tavalla myötävaikuttanut urheilijoiden uramahdollisuuksien kehittämiseen. Tunnustuspalkinnon suuruus on tuhat euroa, jonka saaja voi käyttää haluamallaan tavalla urheilijoiden tukemiseen. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Yhteystiedot:                                                                                                                                  
URA-säätiön asiamies: Jukka Tirri, puh. 0447800213, ura@olympiakomitea.fi

---------------------------------------------------------------------------------------