Miekkailijoita nimettiin SM5L valmennusryhmiin kaudelle 2021-2022

16.6.2021

Valmennusryhmien nimeämiset tehdään kaudella 2021-2022 liiton hallituksen toimesta pääasiallisesti kahdessa erässä. Tässä kautta 2021-2022 koskevassa ensimmäisessä valinnassa huomioitiin kaudella 2020-2021 liiton valmennusryhmissä O-A-B-C olleet miekkailijat sekä valmentajien tai urheilijoiden itse valmennuspäällikölle esille tuomat muut potentiaaliset miekkailijat. 

Valinnan pohjana oli liiton HU-työryhmän tekemä nimeämisesitys, jonka pohjana oli valmennusjärjestelmän liitteen 1. mukaiset valmennusryhmien valintakriteerit. Kriteereihin peilattiin SM5L/EFC/FIE:n tiedostoista koronan vuoksi poikkeuksellisesti viimeisten kolmen kauden ajalta koottuja tuloksia sekä liiton valmennuspäällikön urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa pääasiallisesti touko-kesäkuun 2021 aikana käydyistä henkilökohtaisista keskusteluista saatuja tietoja. Lisäksi hyödynnettiin urheilijoiden ja heidän valmentajiensa syksyllä 2020 antamia Olympiakomitean Urheilija Pulssi -kyselyn vastauksia. 

Samassa yhteydessä valmennusryhmiin vuodelle 2021 valittujen 5-ottelijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa käytiin "kauden" puolivälin keskustelu. 

Kaikki liiton hallituksen nyt nimeämät miekkailijat täyttivät valmennusryhmien, joihin kukin on esitetty, kriteerit siltä osin, kuin ne koronan pandemian aiheuttamassa tilanteessa on ollut mahdollista (yleis-, tulos). Poikkeuksena kaikkien kohdalla pidennetty tuloskriteerien seurantajakso (kolme edeltävää kautta) ja kokonaisvaltainen kausisuunnitelma, johon sovittiin, että palataan tulevan kauden kv. kilpailukalenterin puuttumisen vuoksi aikaisintaan kesän jälkeen.

Valmennusryhmiin O-A-B valitut miekkailijat allekirjoittavat SM5L valmennustukisopimuksen ennen kauden alkua. 

Seuraavan kerran valmennusryhmien urheilijoiden nimeämisesityksiä käsitellään, sekä miekkailijoiden että 5-ottelijoiden osalta, liiton hallituksen joulukuun kokouksessa.

Miekkailun kauden 2021-2022 valmennusryhmiin nimetyt löydät tästä >

SM5L huippu-urheilun valmennusjärjestelmä 2021-2022/2022, jossa on liiton valmennusryhmät ja ryhmien valintakriteerit löydät tästä >

 

 

 

 

 

« Takaisin