Liiton syyskokouksen päätökset 21.11.2022

24.11.2022 Jäsenseurojen kokousosallistuminen mahdollistettiin hybridimallilla, jossa osa osallistui etänä ja osa paikan päällä Sporttitalolla. Kokoukseen osallistui 19 jäsenseuraa ja peräti 89 % kaikista liittokokousäänistä. Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2022 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat.

PÖYTÄKIRJAOTE

Liiton syyskokouksessa päätettiin sääntömääräisiä asioita.

Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton kunniapuheenjohtaja Kalle Laine, sihteerinä Minna Lehtola sekä valtakirjojen tarkistajina, äänten laskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Kalle Nuuja sekä Janne Saarikko.

Kokouksessa oli läsnä 19 jäsenseuraa ja äänimäärästä 89% (101/114).

Kokoukseen osallistuneet seurat, edustajat ja äänimäärät:

EM            Rufus Panelius         14
HABDA     Ilona Syvälä               6
HFM          Juha Vuorinen          21
HN5O       Kalle Nuuja                3
HYMI        Paula Soitiala             4
HSM         Pia Eskelinen             1
KAVE        Suvi Lehtonen          10
KUMI        Panu Huovinen          3
KUMS       Sami Miettinen          4
LPM          Varpu Wiens              1
MIMI         Kalle Räinä                2
HML5        Sulevi Pellinen          4
OMS         Tanja Tammimies       7
PM-BF      Arto Keskiniva            3
POM         Aapo Rissanen          2
SASÄ        Marko Saikko            3
SK             Ari Launne                 1
TMÅF        Heikki Saarento         11
VEVE        Janne Saarikko          1
 

PÄÄTÖSASIAT

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 • Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2023 SM5L Toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmasua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
 • Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 70 euroa, sekä tämän lisäksi 70 euroa jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät vuosittain 31.8. mennessä maksettujen kilpailulisenssien perusteella.

Henkilövalinnat:

 • Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 10
 • Liiton hallitukseen uudelleen valittiin vuosiksi 2023-2025 Sara Lundén
 • Uusiksi hallitusjäseniksi valittiin vuosiksi 2023-2025 Jonni Korhonen, Merja Molis sekä Mili Viita ja vuosiksi 2023-2024 Jaakko Paavolainen (Äänestystulos: Korhonen 80, Molis 53, Lundén 48, Viita 47, Paavolainen 45, Eskelinen 42, Järvi 42, Heinämaa 40, Miettinen 31, Heiskari 28, Tuominen 19)
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Juha Nenonen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

 

Päätettiin, että liikuntajärjestöjen kokouksissa liittoa edustaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö. 

Vahvistettiin kilpailumaksut -> kilpailumaksut 2023

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2023:

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 35 senttiä/km ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti. 
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 35 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. 

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2023:

Liitolle perittävät sanktiomaksut:

 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 euroa/urheilija ja 150 euroa/joukkue
 • SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
 • SM-kilpailuista puuttuva velvoitetuomari: 150 euroa/tuomari
 • Peruuntunut kilpailu: 100 euroa
 • Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio
 • ​Aiheeton poisjäänti kv. kilpailusta: kv. liiton voimassa olevien sääntöjen mukainen sanktiomaksu (esim. FIE: 500 euroa/1000 euroa)

Seuralle perittävät sanktiomaksut:

 • Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2023-31.8.2024:

 • Kilpailulisenssimaksu nuoret ja aikuiset (13-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 60 euroa
 • Harraste-kilpailulisenssimaksu lapset (alle 13-vuotiaat) 18 euroa 
 • Harrastelisenssimaksu aikuiset (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 20 euroa 
 • Harrastelisenssimaksu nuoret (13–17-vuotiaat) 10 euroa  
 • TryOut-kilpailulisenssimasku miekkailu/4-ottelu aikuiset 48 euroa, nuoret 30 euroa 
 • TryOut-kilpailulisenssimaksu 5-ottelu aikuiset 67 euroa, nuoret 44 euroa, lapset 22 euroa 
 • TryOut-kilpailulisenssimaksu 3-ottelu aikuiset 42 euroa, nuoret 30 euroa, lapset 16 euroa 

Lisäksi päätettiin, että liitto maksaa vuonna 2023 seuratukea vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

Päätettiin nimetä kaksi jäsentä kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan 2023-2024 liiton edustajiksi:

 •  Ari Launne (MM) ja Jaana Pihkala (YM) 

Hyväksyttiin muutokset kamppailulajiliittojen kurinpitomääräyksiin ja vahvistettiin SM5L Strategiset mittarit strategiakaudelle 2022–2028.

________________
Minna Lehtola, kokouksen sihteeri

Vuoden 2022 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat >

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin