SM5L huippu-urheilun toiminta-ajatus kaudelle 2019-2020

29.6.2019 Miekkailun HU-toiminnan kausi 2019-2020 suunnitellaan ja viedään läpi kokonaisena kilpailukautena. Taloudellisten resurssien osalta suunnittelu joudutaan perustamaan kahteen erilliseen budjettikauteen, 2019 ja 2020. Nykyaikaisen 5-ottelun osalta suunnittelu kaudelle 2020 tehdään syksyn 2019 aikana.

Uuden toimintamallin valmistelu on herättänyt paljon huhuja ja epävarmuutta. Tämän selvityksen tarkoitus on kertoa suunnitelman ”punainen lanka” miten ensi kauteen lähdetään ja tavoitteet vuoteen 2024. Haluamme edelleen jatkaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta yhdessä valmentajien ja seurojen kanssa. Haluamme seura- ja valmentajapäivien merkityksen kasvavan tässä työssä. Aikaisempaan tapaan miekkailijoiden ajatukset tulevat kuulluiksi sekä valmennuspäällikön haastatteluissa että valmentajien välityksellä. 

TAVOITE, ”PUNAINEN LANKA”

Miekkailija määrämme ovat suhteellisen pienet, mutta etenkin junioreilla on ollut erittäin lupaavia tuloksia. Tavoitteena on kalvalla luoda viiden vuoden aikana järjestelmä, joka tuottaa tytöissä, naisissa, pojissa ja miehissä kilpailukykyiset joukkueet, joiden tuloksia niin yksilö- kuin joukkuetasolla voidaan tavoitteellisesti nostaa. Olympiadi muodostaa luonnollisen pitkän tähtäimen suunnittelujakson. Sopimusaseiden kohdalla on tavoitteena luoda riittävän laaja harrastajamäärä tavoitteellisen kansainvälisen senioritoiminnan aloittamiseksi ja vakauttamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niin miekkailijoiden, seurojen, valmentajien kuin liiton kohdalla yhteisesti sovittuja suunnitelmia ja toimintatapoja

TÄMÄN HETKEN TILANNE

Seurat
Miekkailussa, jossa yksi harrastuksen ja huipuksi kehittymisen edellytys kaikilla tasoilla on sparraus ja sparring vastustajien määrä, on seuratoiminta kaiken a ja o. Seurat ovat hyvin eri kokoisia, ne toimivat hyvin erilaisista lähtökohdista ja niiden toiminnalla on hyvin eritasoiset tavoitteet. Kaikki toiminta on tärkeää ja kaikille seuroille on mahdollistettava oman tavoitetason kilpailu- ja/tai harrastustoiminta. Kaikki seurat eivät tähtää huippu-urheiluun, mutta kaikki toiminta kuntomiekkailusta huippu-urheiluun edistää kokonaisuutta. Seurojen yhteistoiminta ja liiton organisoima yli seurarajojen tapahtuva toiminta ovat yhtälailla tärkeitä.

Miekkailijat
Suomalaisella miekkailulla on ollut kalvan osalta yksilötuloksellisesti erittäin hyvä kausi meneillään. Miesten kalvalla yhden urheilijan osalta hyviä MC-sijoituksia ja arvokisoissa EM 2019 9. ja edellisellä kaudella 2018 6. sija. Poika junioreilla kaksi arvokisamitalia kevään 2019 aikana ja tytöillä yksi sijoitus MC 16-joukkoon. Tilanne tältä osin vaikuttaa hyvältä. Joukkuetuloksia katsottaessa, on tilanne hyvin päinvastainen. Vain yksi mainittava positiivinen tulos, U17 poikien 5. sija CC-kilpailuissa, kauden aikana.

Erittäin hyviä yksilöitä ja mahdollisuus kehittyä Suomessa on olemassa. Hyvä esimerkki tästä: yksi miekkailija on olympiavalmennettavana ja hänellä on realistiset mahdollisuudet läpäistä Tokion Olympialaisten karsinta kauden 2019-20 aikana.Toisaalta tämän hetken miekkailijamäärämme ovat niin pienet, että kehittymiseen juniorivuosien jälkeen on aktiivisesti haettava harjoitus-/ leiritysmahdollisuuksia ulkomailta.

Esimerkki miekkailun eri ikäluokkien harrastajamäärien pienuudesta, kun ”mittarina” on 2019 SM-kilpailut:

 • Tytöt U17 sarja: 12 osanottajaa, joukkue SM 4 joukkuetta, 3 seuraa
 • Tytöt U20 sarja: 10 osanottajaa, joista 7 vielä U17 sarjassa, ei joukkue SM-kisaa
 • Pojat U17 sarja: 21 osanottajaa, 5 joukkuetta, 3 seuraa
 • Pojat U20 sarja: 20 osanottajaa, joista 6 vielä U17 sarjassa, 5 joukkuetta, 4 seuraa
 • Naiset: 34 osanottajaa, joista 4 junioria ja 13 veteraania, joukkue SM 5 joukkuetta, 4 seuraa
 • Miehet: 39 osanottajaa, joista 6 junioria ja 14 veteraania,  joukkue SM 10 jukkuetta, 7 seuraa

Valmentajat
Yksittäisten tulosten perusteella miekkailun valmentajatietoutta ja -osaamista on kansainvälisen tason saavuttamiseksi. Valmentajakoulutusjärjestelmä on suunniteltu tällä hetkellä ”seuratason valmennukseen”. Kansainvälisen tason valmennukseen tietotaito on hankittava ulkomaisista koulutuksista.

KAUSI 2019-2020

Kauteen 2018-2019 asti liiton suunnittelu on ollut kalenterivuoteen sidottu. Suunnittelukausi on tuolloin ”katkennut” kahteen miekkailukauden suhteen. Vuoden 2019 alusta siirryttiin suunnittelemaan kautta 2019-2020 kausiperusteiseksi, jossa kalenterivuotta seuraava budjetointi sopeutetaan miekkailukauteen. Tämän vuoksi ei kevään 2019 aikana tehty suuria muutoksia valmennusryhmissä. 

Suunnittelun perustaksi otettiin kevään kolme valmentajapäivää, joissa tavoittaana oli suunnitella tuleva toimintamalli tiiviissä yhteistyössä valmentajien kanssa. Tämä tavoite toteutui kohtuullisen huonosti, johtuen heikosta osanotosta tapahtumiin. Erityisesti ammattivalmentajien osallistuminen jäi vähäiseksi. Ammattivalmentajien kanssa käytiin erillisiä keskusteluja, jotka eivät suoraan olleet yhdistettynä valmentajapäivien aiheisiin. Kahdelta valmentajalta saatiin hyvä yhteenveto osasta valmentajapäivien asioista. 

Kauden 2019-20 suunnittelussa on huomioitu myös kirjallisia kommentteja, joita on pyydetty koskien valmennusjärjestelmää ja kilpailukalenteria. Haluamme kiittää kaikkia valmentajapäiviin osallistuneita sekä em. asiakokonaisuuksiin panoksensa antaneita valmentajia / seuravaikuttajia. Yhteistyössä olemme aikaansaaneet tulevan kauden toimintamallin. 

Tulevan kauden toimintamalli käydään läpi miekkailijoille ja valmentajille 24.8. kick-off leirillä, Veikkolassa. Tällöin on mahdollisuus vielä vaikuttaa. Tilaisuuteen toivotaan seurojen kv. kilpailu-uraa tekevät / suunnittelevat kilpa- ja huippu-urheilijat sekä heidän valmentajansa. Ilmoittautuminen elokuussa SuomiSportin kautta.

VALMENNUSRYHMÄT

Valmennusryhmien nimet on täsmennetty Olympia-, A-, B- ja C-ryhmäksi. Ryhmiä on neljä tämän hetken miekkailijamäärän, ikäjakauman ja tason vuoksi. O-, A- ja B-ryhmien yleiskriteereissä on keskeisenä ollut sitoutuminen urheiluun, ja tuloskriteereissä miekkailijan kansainväliset tulokset kahdelta edeltävältä kaudelta. Näissä ryhmissä oletusarvona on, että urheilijan kauden päätähtäin on oman sarjansa arvokisat. Liiton osalta taas suunnittelun lähtökohtana on, että sekä naisilla että miehillä on arvokisoissa joukkue. (SM5L Valmennusjärjestelmän liite 1. Liiton valmennusryhmät ja ryhmien valintakriteerit).

C -ryhmässä ei vaadita kv tuloksia, eikä kausisuunnitelmaa, vaan velvoitteet rajautuvat lähinnä harjoitteluun sitoutumiseen. C-ryhmän tarkoitus on tuottaa urheilijoita A- ja B-ryhmään ja ryhmä on tarkoitettu niin kadetti-, juniori- kuin seniori-ikäisille miekkailjoille. Vaikka C-ryhmään kuuluvilta ei edellytetä kausisuunnitelmaa, toivotaan heiltä tavoitteiden asettamista jo kauden alussa, erityisesti jos tavoitteena ovat arvokisat kauden lopulla. Taustana tälle on se, että tähän asti tehdystä "arvokisojen käytettävyyskyselystä" luovutaan. 

O - eli olympiaryhmä on nimensä mukaisesti olympiavalmennettavien ryhmä, jossa lähtökohtana on MC 32 -taso sekä ammattimainen urheilu. Olympiakomitea noteeraa MC-kilpailuissa ja arvokilpailuissa sijan 32 ja sitä paremmat sijoitukset. Tällä hetkellä meillä on yksi selkeästi nämä kriteerit täyttävä miekkailija. Ryhmän kausisuunnittelu on nyt yksilötasolla ja samoin budjetointi.

Ryhmissä A ja B on sekä juniori-, että seniorimiekkailijoita. Suunnitelmat tehdään kausikohtaisesti mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä valmentajien kanssa. Alustavasti tähtäin on kolmen vuoden päähän. Rahoitusta tullaan suuntaamaan aikaisempaa enemmän harjoitteluun ja kilpailuiden osalta ohjaus on arvokisoihin ja arvokisarankingissa oleviin kisoihin. Täysin vapaata kuitteihin perustuvaa kulukäytäntöä, esim päivärahojen kuittausta, ei tulevilla kausilla ole. 

Ensimmäiset kauden 2019-2020 valmennusryhmävalinnat on tehty 12.6.2019 hallituksen kokouksessa. Kriteereihin ja valmennuspäällikön haastatteluun pohjautuva esitys on käsitelty HU-ryhmässä, josta se on viety hallituksen kokoukseen. Seuraavat miekkailijoiden nimeämiset tehdään hallituksen kokouksessa 21.8.2019. 

Muutoksena aiempaan, valmennusryhmiä voidaan nyt perustellusti täydentää tai ryhmästä voidaan myös pudottaa pois kauden aikana. Molemmat toimet käydään aina läpi urheilijan, valmentajan ja valmennuspäällikön välisen keskustelun perusteella. Lopullisen päätöksen tekee liiton hallitus.

Nyt tehdyt valmennusryhmävalinnat muodostavat pohjan harjoittelulle ja kilpailemiselle 3+2 vuoden tähtäimellä. Tavoite on tuolla aikavälillä nostaa nykyistä miekkailun tasoa yksilöonnistumisista joukkueonnistumisiin. Nyt hyväksytyistä O-, A- ja B -valmennusryhmistä muodostuu ns. joukkueiden “runko”, jota täydennetään C-ryhmäläisillä. Kesän lopulla C-ryhmään vielä esitetään täydennyksiä yhteistoiminnassa valmentajien kanssa.

ARVOKISAVALINNAT

Aiemmasta poiketen valinnat tehdään seniori-, U23- ja U20-sarjoissa sekä U17-sarjan EM-kisoihin 3+1 -periaatteella. Kalvalla valitaan 1.-3.sijoilla olevat arvokisarankingista ja sopimusaseilla kansallisesta rankingista arvokisakriteerit huomioiden. Yksi miekkailija valitaan wild-card menetelmällä. Mikäli miekkailija ei kuulu valmennusryhmiin ja on kolmen parhaan joukossa, hänet voidaan valita joukkueeseen mukaan. U17 MM-kisoihin valinta on 2+1 ja tätä valintaa koskee henkilökohtaisen kilpailun valintakriteerit (ei U17 joukkukilpailua).

Arvokilpailukriteerit 2020 on asetettu niin, että EM-kisoihin voi osallistua ilman määriteltyjä kv tuloksia. MM-kisoihin osallistumiseen vaaditaan samat tuloskriteerit kuin ovat B-valmennusryhmään pääsyn vaatimuksena. MM-kisoihin osallistuvaa joukkuekilpailun joukkuetta voidaan täydentää urheilijalla, joka ei ao kriteerejä täytä. Tällöin urheilija voi myös osallistua henkilökohtaiseen kisaan. 

Kaikkia kaudella 2019-2020 EM- ja/tai MM-kisoista kiinnostuneita miekkailijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumishalukkuutensa lokakuun 2019 loppuun mennessä. 

Liiton hallitus nimeää arvokilpailujen (EM / MM) joukkueet HU-ryhmän valintaesitystä hyödyntäen.

ARVOKILPAILURANKING

Arvokilpailurankingia muodostettaessa on huomioitu saadut kommentit sekä tämän hetken miekkailijoiden määrä ja miekkailijoiden kahdella viimeisellä kaudella tekemät kv tulokset MC/GP ja CC kisoissa.

Valmistelun aikana saimme paljon palautetta Kupittaan sat MC- ja SM- kisojen (Kupittaa on U20 sarjassa mukana ja SM myös aikuisten EM-valinnoissa) pakollisuudesta valmennusryhmäläisille. Miekkailu saa tiiviissä urheilukirjossa melko vähän mediatilaa. Nämä kaksi kisaa ovat mahdollisuutemme, ja on niin valmennusryhmäläisten kuin liiton etu, että kaikki kärkimiekkailijamme ovat paikalla. Kansallisen kilpailukalenterin suunnittelussa kalvan SM-kisojen ajoituksessa on huomioitu, ettei se haittaa MC-kilpailuihin osallistumista.

Kalvan arvokilpailurankingiin valitut arvokilpailujen valintakilpailut 2019-2020 (sis. pisteet) painottuvat vahvasti satelliitti- ja kotimaan kisoihin. Tämä on linjassa 2-3 viime vuoden tulosten kanssa. Kun miekkailijoiden määrä kasvaa ja tasomme kokonaisuudessaan nousee, niin kotimaisten ja satelliittikisojen osuus tulee vähenemään arvokilpailurankingissa.

Kadeteilla CC-kisojen määrä kohtuullistettiin ja pisteet kerätään vastaisuudessa U17-sarjasta. 

U20 sarjassa karsintaa tehdään niin kansallisilla aikuisten kisoilla, kuin kansainvälisillä kisoilla. Miekkailijamäärän ennakoidaan olevan sellainen, että U17 miekkailijoilla on selkeä osuus U20 miekkailijoiden kokonaismäärästä. EM-paikan (5 kisaa lasketaan) voi saada ilman MC-kisaa. Tällöin pistepottiin lasketaan kaksi U20 kisaa, kaksi kansallista aikuisten kisaa ja Kupittaan satelliittikisa. MM-kisoihin valitaan 6 kisan perusteella, joista vähintään yhden on oltava U20 MC-kisa.

U23 ja senioreiden EM-valinnoissa on kansallisten kisojen määrää rajattu, jotta mukana on oltava satelliittikisojen lisäksi vähintään yhden MC-kisan pisteet. Olympialaisten vuoksi MM-kisoja ei ole vuonna 2020.

OLYMPIAKARSINNAT

Olympiakarsinnat ovat oma kokonaisuus. Olympiapaikan voi lunastaa suoraan FIE:n kokonaisrankingin persteella tai Euroopan karsintakilpailun kautta. Maakohtaisen osallistujan nimeäminen eri aselajien naisten ja miesten karsintakilpailuun tapahtuu 4.4.2019 voimassa olevan FIE-rankingin perusteella, mikäli kyseisessä aselajissa ei ole saavutettu Olympiapaikkaa suoraan rankingin perusteella. Oma arvokisarankingimme ja siinä olevat kisat eivät liity mitenkään olympiakarsintaan. 

Liitolla on yksi olympiavalmennettava, joka etenee oman suunnitelmansa mukaan kohti alkavaa kautta. Muiden miekkailijoiden kohdalla FIE pisteiden kerääminen ja tähtääminen Euroopan karsintaan on henkilökohtaisen suunnitelman ja henkilökohtaisen rahoituksen varassa.

VALMENNUSRYHMIEN HARJOITTELU

Valmennusryhmien sparringeista ja leireistä kerrotaan liiton kick-off leirillä 24.8.2019.

VALMENTAJA(-T), JOUKKUEENJOHTAJA ARVOKISOIHIN

Tavoitteena on alkusyksyn aikana yhdessä valmentajien kanssa tehdä periaatesuunnitelma kauden 2019-2020 arvokisoihin lähtevistä valmentajista ja joukkueen johtajasta. 2020 arvokisoja on kaikkiaan kuusi ja lisäksi olympialaiset. 

PÄÄTÖKSENTEKO LIITON URHEILIJA-ASIOISSA

Lyhyesti, selvennyksenä, miten asioiden valmistelu ja päätöksenteko tapahtuu liitossa urheilijoita koskevissa kysymyksiin.

 • Liitossa panostetaan, nyt ja tulevaisuudessa, kaikkien isojen asioiden valmistelussa yhteistyöhön seurojen, valmentajien ja sidosryhmien (OK, OKM, Urhea, puolustusvoimat yms) kanssa. Haasteellista on monien asioiden valmistelu luottamushenkilöiden toimesta, jolloin prosessi voi tuntua hitaalta
 • Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö on siirtynyt kokonaisuudessaan liiton toimistolle, toimistoon aiemman puolipäiväisen tilalle saadun toisen täysipäiväisen työntekijän myötä 
 • Liiton toimisto kerää taustatiedon lähes kaikkiin esityksiin
 • Asiat käsitellään hallituksen työryhmässä, jolle kulloinenkin asia kuuluu
 • Työryhmä tuo asian hallituksen käsiteltäväksi (hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksin)
 • Liiton hallitus käsittelee asian, hyväksyy sellaisenaan, hyväksyy tekemiensä muutosten jälkeen tai palauttaa työryhmään uudelleen valmisteltavaksi
 • Liiton ja työryhmien ohjeistuksissa on selkeästi tuotu esille mitkä asiat on tuotava hallituksen päätettäviksi ja mitkä asiat voidaan päättää työryhmissä
 • Yksittäinen henkilö ei voi tehdä päätöksiä ilman työryhmän tai hallituksen valtuutusta tai, että asia kuuluu henkilön työjärjestykseen.

Yhteistyöterveisin HU-työryhmä,

Mikko Salminen, hallituksen jäsen, ryhmän pj.                                                    
mikko.salminen@fencing-pentathlon.fi +358 40 046 6998

Mikko Mellanen, hallituksen jäsen, ryhmän miekkailuvastaava                    
mikko.mellanen@fencing-pentathlon.fi +358 400 743 613

Janne Saarikko, hallituksen jäsen, ryhmän 5-otteluvastaava
janne.saarikko@fencing-pentathlon.fi +358 50 385 3057

Minna Lehtola, valmennus- ja nuorisopäällikkö, ryhmän asiantuntija ja sihteeri
minna.lehtola@fencing-pentathlon.fi +358 46 921 2290

Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja, konsultoitava asiantuntija 
lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi +358 50 3362464

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin