5-ottelijoita ja lisää miekkailijoita nimetty SM5L valmennusryhmiin

20.12.2019 SM5L hallitus nimesi 12.12.2019 kokouksessaan urheilijoita valmennusryhmiin - 5-ottelijoita vuodelle 2020 ja miekkailijoita kaudelle 2019-2020.

Urheilijoita nimetään liiton valmennusryhmiin vuosittain siten, että miekkailijat nimetään kausiajattelun ja 5-ottelijat vuosiajattelun mukaisesti. Urheilija voi tulla nimetyksi valmennusryhmään joko ennen kauden/vuoden alkua tai sen aikana, mikäli valintakriteerit täyttyvät. Kauden aikana tapahtuvat valmennusryhmämuutokset käydään aina ensin läpi ko urheilijan ja hänen valmentajansa kanssa. Urheilija voidaan myös pudottaa pois ryhmästä kesken kauden/vuoden, mikäli sovittuja kriteerejä, sopimusta tai yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta. 

Valmennusryhmiin O-A-B-C on tähän mennessä nimetty miekkailijoita kahdessa eri vaiheessa kaudelle 2019-2020 hallituksen kokouksissa 12.6.2019 ja 25.9.2019. Nyt 12.12.2019 kokouksessa SM5L nimesi kolmannen kerran miekkailijoita valmennusryhmiin seuraavasti:

Valmennusryhmä C: Marko Kuhta (EM), Petri Pirhonen (EM), Joona Rantanen (EM), Nikita Afanassiev (EM), Robert Kykkänen (PM-BF), Ruusa Degerman (OMS), Eva Hautala (OMS), Santeri Ylitervo (OMS) ja Ilmari Heiskari (OMS). 

Kaikki valmennusryhmään nyt nimetyt urheilijat täyttävät kyseisen valmennusryhmän yleiskriteerit. Valitut urheilijat ovat valmiita sitoutumaan positiiviseen yhteistyöhön liiton kanssa. Lisäksi he ovat motivoituneita ja halukkaita osallistumaan liiton organisoimaan toimintaan sovitulla tavalla. 

12.12.2019 kokouksessa SM5L nimesi 5-ottelijoita vuodeksi 2020 valmennusryhmiin seuraavasti:

Valmennusryhmä O: Laura Salminen (HN5O)
Valmennusryhmä A: Eevi Bengs (HN5O)
Valmennusryhmä C: Tiitus Ämmälä (HN5O)

Kaikki valmennusryhmiin nimetyt urheilijat täyttävät kyseisten valmennusryhmien yleiskriteerit. Lisäksi kahden edellisen kauden tulokset vaikuttivat valintaan. Valitut urheilijat ovat valmiita sitoutumaan positiiviseen yhteistyöhön liiton kanssa. Lisäksi he ovat motivoituneita ja halukkaita osallistumaan liiton organisoimaan toimintaan sovitulla tavalla. 

SM5L valmennusryhmien urheilijoiden nimilistat löytyvät tästä >

Tietoa liiton valmennusjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä valmennusryhmistä ja ryhmien valintakriteereistä löydät tästä > 

« Takaisin