Kontaktuppgifter

Minna Lehtola, verksamhetsledare
050 336 2464
minna.lehtola@fencing-pentathlon.fi

Lea Harju, organisationssekreterare
046 921 2290
lea.harju@fencing-pentathlon.fi

Adress:
SPORTENS HUS
5. våningen
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Postadress:
Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund
Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors