SM5L Matkakulukorvaukset 2023

Matkalaskut tulee toimittaa liittoon ensitilassa matkan jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä matkan päättymisen jälkeen.

Matkustuksessa tulee noudattaa edullisuusperiaatetta. ​

Matkakulut liitto korvaa ensisijaisesti aina halvimman julkisen liikenteen vaihtoehdon mukaan.

Niissä tapauksissa, joissa oman auton käyttö katsotaan perustelluksi voi sitä käyttää, mutta matkat, joiden yhteenlaskettu ajomatka ylittää 500 km tulee hyväksyttää etukäteen toiminnanjohtajalla. Hyväksymättömistä korvataan edullisimman julkisen liikenteen lippuhinnan mukaisesti. Omaa autoa käytettäessä on pyrittävä yhdistämään samaan tapahtumaan osallistuvien matkustamista. Omaa autoa käytettäessä kilometrikorvaus on 0,35 €/km (liiton syyskokouksen 2022 päätös).

Taksikuluista on sovittava aina etukäteen ja ne korvataan vain, mikäli muita vaihtoehtoja liikkumiselle ei ole eikä etäosallistuminen ole mahdollista.

Majoitus maksetaan kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.

Päivärahat verottajan verottoman maksimin mukaan 2023:
Kotimaan kokopäiväraha yli 10h 48 eur, osapäiväraha yli 6h 22 eur

Liitto vastaa kilpailukaluston kuljetuskustannuksista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Liiton materiaalien kuljetuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista on sovittava etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

MATKAKULULASKUT

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolta haettavat matkakulukorvaukset haetaan Netvisor sovelluksen kautta SM5L Matkustussääntö 2023 mukaisesti.

Käytä matkalaskussa alla olevia ladattavia lomakkeita. 
1) Yleinen kulukorvaushakemus (doc)
2) Kotimaan matkakorvaushakemus (xls)

Ladattavat tiedostot: