Lisää miekkailijoita nimetty SM5L valmennusryhmiin

26.9.2019 SM5L hallitus nimesi eilisessä kokouksessaan lisää miekkailijoita valmennusryhmiin kaudelle 2019-2020.

Urheilijoita nimetään liiton valmennusryhmiin vuosittain siten, että miekkailijat nimetään kausiajattelun ja 5-ottelijat vuosiajattelun mukaisesti. Urheilija voi tulla nimetyksi valmennusryhmään joko ennen kauden/vuoden alkua tai sen aikana, mikäli valintakriteerit täyttyvät. Kauden aikana tapahtuvat valmennusryhmämuutokset käydään aina ensin läpi ko urheilijan ja hänen valmentajansa kanssa. Urheilija voidaan myös pudottaa pois ryhmästä kesken kauden/vuoden, mikäli sovittuja kriteerejä, sopimusta tai yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta. Kauden 2019-2020 valintaesitykset miekkailijoiden valmennusryhmistä tullaan esittämään pääasiallisesti kahdessa erässä. 

Valmennusryhmiin O-A-B-C on tähän mennessä nimetty miekkailijoita kahdessa eri vaiheessa kaudelle 2019-2020. Ensimmäiset miekkailijat nimettiin hallituksen kokouksessa 12.6.2019. Eilisessä hallituksen kokouksessa 25.9.2019 valmennusryhmiin nimettiin lisää miekkailijoita seuraavasti:

Valmennusryhmä C: Matias Kallio (KaVe), Tuomas Ojala (TMÅF), Rilla Ritakallio (TMÅF), Ville Sani (HFM) ja Oona Sohlberg (EM)

Kaikki C-valmennusryhmään nyt nimetyt urheilijat täyttävät valmennusryhmän yleiskriteerit ja he ovat valmiita sitoutumaan positiiviseen yhteistyöhön liiton kanssa. Lisäksi he ovat motivoituneita ja halukkaita osallistumaan liiton organisoimaan toimintaan sovitulla tavalla. 

Seuraavaan hallituksen kokoukseen tullaan vielä esittämään miekkailijoita nimettäväksi valmennusryhmiin kaudelle 2019-2020

5-ottelijat on nimetty liiton valmennusryhmiin vuodelle 2019. Vuoden 2020 valmennusryhmien osalta 5-ottelijoiden nimeämiset on tavoite tehdä hallituksen joulukuun kokouksessa. 

Kauden 2019-2020 SM5L valmennusryhmien urheilijoiden nimilistat löytyvät tästä >

Tietoa liiton valmennusjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä valmennusryhmistä ja ryhmien valintakriteereistä löydät tästä > 

« Takaisin