Ylimääräinen liittokokous pidetään 28.10.2016

29.9.2016 Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään hallituksen muutosesitys liiton yhdistyssääntöjen kohtaan y.23 § (Yhdistyksen toimielimet). Muutoksella halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja ennen kaikkea lajiosaaminen hallituksessa

Liiton kevätkokous 2016 päätti yksimielisesti jättää hallituksen esittämän sääntömuutoksen kohtaan y.23 jatkovalmisteluun sanamuotoilun osalta. Kokous kuitenkin ilmaisi yksimielisen hyväksyntänsä sääntömuutosesityksen taustalla olleelle ajatukselle, jossa halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja lajiosaaminen hallituksessa.

Hallius jatkoi asian valmistelua ja seuroille tarjottiin kommentointimahdollisuus kesällä 2016. Lopullinen esitys hyväksyttiin elokuun hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen sille pyydettiin PRH:n ennakkotarkistus. Hyväksytty ennakkotarkistus on päivätty 13.9.2016.

Lue lisää >

« Takaisin