Urheilun Oikeusturvalautakunnan päätös 10/2021 5-ottelu - Ehdokkaan nimeämäinen kansainväliseen komiteaan

3.5.2021 Päätös asiassa: Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n hallituksen päätös 1.3.2021 (3/2021) ehdokkaasta UIPM Coaches Comission:iin

Tausta:
A oli ilmoittanut Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:lle (SM5L) halukkuutensa asettua ehdolle nykyaikaisen 5-ottelun kansainvälisen liiton Union Internationale de Pentathlon Moderne:n (UIPM) valmentajien komiteaan (Coaches Comission). Kansallisten liittojen on tullut esittää UIPM:lle omat ehdokkaansa valmentajien komiteaan viimeistään 9.3.2021. Valinta komiteaan tapahtuu 5-ottelun MM-kilpailuissa valmentajien antamien äänien perusteella kesäkuun alussa 2021.

SM5L Hallituksen päätös:
SM5L:n hallitus päätti 1.3.2021, että se ei esitä ehdokasta UIPM:n valmentajien komiteaan.

Valitus ja päätös:
A valitti liiton päätöksestä Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.  Päätöksessään 3.5.2021 oikeusturvalautakunta hylkäsi valituksen seuraavin perustein: 

"Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei A:n ehdokaskelpoisuus asiassa esitetyn selvityksen perusteella täyty kansainvälisyysvaatimuksen osalta. Siten SM5L:n hallituksen päätöksen ei voida katsoa poikkeavan asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti on vastaavissa tilanteissa päätetty."

Lue koko UOL:n päätös:
10/2021 5-ottelu – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Ehdokkaan nimeämäinen kansainväliseen komiteaan – Tarkoituksenmukaisuusharkinta

 

« Takaisin