Tee ehdotus liiton syyskokouksessa palkittavista henkilöistä 23.10. mennessä

20.9.2019 Kyseessä sekä vuoden 2019 palkittavat sekä liiton ansiomerkit

Vuoden 2017 palkittuja urheilijoita ja valmentajia
Ilari Saarinen ja Seppo Lauhio *)

 

 

VUODEN PALKITTAVAT 2019

Tämän sähköisen lomakkeen kautta voi tehdä ehdotuksia vuoden palkittavista. Liiton hallitus tekee päätökset palkittavista, ja palkitsemistilaisuus on syyskokouksen yhteydessä 23.11.2019.
Hallitus voi harkintansa mukaan valita palkittavia myös tehtyjen ehdotusten ulkopuolelta.

Vuoden palkittavien kohdalla huomioidaan kuluvan vuoden aikaiset tapahtumat.  Esimerkkejä palkittavista kategorioista (myös uusia saa ehdottaa):

  • vuoden seura
  • vuoden kilpailujärjestäjä
  • vuoden miekkailu/5-ottelutuomari
  • vuoden miekkailu/5-oitteluvalmentaja
  • vuoden maineteko
  • vuoden seurayhteistyö
  • vuoden seurakehitys
 

SM5L ANSIOMERKIT

Tämän sähköisen lomakkeen kautta voi tehdä ehdotuksia liiton ansiomerkkien saajista.Liiton hallitus tekee päätökset palkittavista, ja palkitsemistilaisuus on syyskokouksen yhteydessä 23.11.2019.
Hallitus voi harkintansa mukaan valita palkittavia myös ehdotusten ulkopuolelta.

Liiton ansiomerkit ovat ansiomitali sekä hopeinen ja pronssinen plaketti.

Ansiomitali

Voidaan myöntää
a) henkilölle joka on vähintään 20 vuoden ajan erittäin ansioituneesti toiminut liiton tai sen jäsenseuran hyväksi, tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan miekkailu/5-ottelu -urheilun edistämisessä.
b) Ulkomaan kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavalla tavalla avustanut liittoa tai sen jäsenseuraa. 

Ansiomitalin myöntää liiton hallitus yksimielisellä päätöksellä. Pääsääntöisesti edellytetään, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen plaketti ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. 

Hopeinen plaketti

Hopeinen plaketti voidaan myöntää hallituksen palkitsemistyöryhmän päätöksellä:
a) henkilölle joka on vähintään 15 vuoden ajan erittäin ansioituneesti toiminut liiton tai sen jäsenseuran hyväksi, tai joka toimenpiteillään on erittäin tuntuvasti tukenut liiton toimintaa taikka muutoin erittäin huomattavasti myötävaikuttanut koko maan miekkailu/5-ottelu -urheilun edistämisessä.
b) ulkomaan kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavalla tavalla avustanut liittoa tai sen jäsenyhdistystä.

Pääsääntöisesti edellytetään, että henkilölle on aiemmin myönnetty pronssinen plaketti ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

Pronssinen plaketti

Pronssinen plaketti voidaan myöntää hallituksen palkitsemistyöryhmän päätöksellä henkilölle, joka on toiminnallaan tai toimenpiteillään huomattavasti tukenut liiton tai sen jäsenseuran työtä. Henkilöiltä edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa liiton tai jäsenseuran hyväksi. 

 

-------
*) Ilari Saarinen ja Seppo Lauhio vastaanottivat liiton kultaisen ansiomitalin vuonna 2018

« Takaisin