Puheenjohtajalta: Tämä vastustaja voitetaan yhdessä!

13.4.2020 Viimeiset kuukaudet on maailmassa eletty sukupolviin suurimman mullistuksen keskellä, kun koronapandemia ja sen aiheuttama talouskriisi on pyyhkinyt tsunamin lailla eri maiden ja maanosien läpi.

Vaikka Suomessa tilanne on toistaiseksi pysynyt taudin osalta hyvin hallinnassa, pahin on vielä tulevina viikkoina edessä. Tässä vaiheessa on jo varsin selvää, että ainakin miekkailun ja 5-ottelun osalta kausi 2019–20 on käytännössä ohi: olympialaiset on jo siirretty vuodella eteenpäin, miekkailun euroopanmestaruuskilpailujen järjestäminen on epävarmaa, 5-ottelun maailmanmestaruuskilpailujen pitoaikaa ei tiedetä ja kotimaassa SM5L joutui peruuttamaan melkein puolen tusinaa suomenmestaruuskilpailua. 

Vaikka luonnollisesti nykytilanteessa kilpailujen peruuntuminen ei ole murheista suurin, on hyvä kuitenkin todeta, että urheilijoille nykytilanteen kaltaisessa epävarmuudessa eläminen on varmasti vaikeaa. Vuosien olympiaunelma on tauolla ainakin siihen asti kunnes saadaan selvyys siitä milloin ja miten käynnissä oleva olympiakarsinta saadaan vietyä päätökseen. Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut, että niiden urheilijoiden kisalippua, jotka ennen pandemian alkua olivat varmistaneet olympiapaikkansa, ei saa enää perua. Tämä on varmasti oikeudenmukaista ja ymmärrettävää, mutta toisaalta johtaa tilanteeseen, jossa olympiavalintaan tulee esimerkiksi miekkailun osalta vaikuttamaan tulokset, jotka oli tehty lähes kaksi vuotta ennen olympialaisia. 

Vaikka liiton jäsenseurojen talouteen käynnissä olevat tapahtumat ovat toistaiseksi vaikuttaneet ehkä vähemmän kuin monen muun lajin kohdalla, tilanteesta on seuraamassa haasteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kun harjoitustoiminta on viranomaisohjeiden mukaisesti toistaiseksi keskeytetty, olisi seurojen hyvä miettiä toimenpiteitä, jolla miekkailu- tai 5-otteluharrastuksen saisi pidettyä jäsenten mielessä ja muistissa. Tällä voidaan varmistaa se, ettei pitkä harjoitustauko tule aiheuttamaan mittavaa jäsenkatoa ensi syksynä. Monet seurat ovatkin tarttuneet tähän ja tuottaneet erinäisiä etäharjoituksia ja kotiharjoittelumateriaaleja. Liito kokoaa näistä eri seurojen julkaisemista harjoitusmateriaaleista harjoituspankin, jota kannattaa hyödyntää ja auttaa sen kartuttamisessa.

Myös seuran yhteishenkeä ylläpitävään ja luovaan viestintään niin sosiaalisessa mediassa kuin muissakin kanavissa kannattaa panostaa. Vaikka perinteinen kilpailu- ja harjoittelukausi tulee todennäköisesti olemaan ohi nykyisten kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten päätyttyä, olisi seurojen myös mahdollisuuksien mukaan hyvä harkita jonkinlaista yhteistä tekemistä kesäkaudelle: pitkän tauon jälkeen vaikka seuran yhteiset kesätreenivuorot tai kesäjuhlat voisivat olla keinoja, millä jäsenistö pidetään vastaisuudessakin lajin parissa. On myös oletettavaa, että ensi syksynä ihmisten palatessa normaalielämään kysyntä uusille harrastuksille ja sosiaaliselle toiminnalle tulee olemaan kova. Siksi ensi syksyn alkeiskurssien markkinointiin kannattaa panostaa reilusti.

Pidemmällä aikavälillä haasteeksi miekkailu- ja 5-ottelukentälle voi nousta koronan aiheuttama modernin historian pahin talouskriisi. Vaikka voimme toivoa, että talouden elpyminen epidemian väistyttyä tapahtuisi nopeasti, on mahdollista – ehkä jopa todennäköistä – että tilanteesta toipumiseen tulee menemään vuosia. Kriisi aiheuttaa valtavia haasteita myös kuntatalouksille, mikä tulevina vuosina voi näkyä kuntien liikuntaseuroille antamien avustusten leikkauksina tai harjoituspaikkavuokrien nousuna. Seurojen hallitusten olisikin jo nyt hyvä tehdä alustavia suunnitelmia sen varalle, että seuran taloudellinen tilanne seuraavina vuosina heikkenee ja ehkä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan keräämään jonkinlaista taloudellista puskuria. 

Merkittävä osa liiton tuloista tulee valtiolta opetus- ja kulttuuriministeriön kautta ja ainakaan lähivuosina tuskin on nähtävissä tilannetta, jossa tämä rahoitus merkittävästi vähenee, koska Suomi, kuten kaikki kehittyneet kansantaloudet, pyrkii tällä hetkellä elvyttämään voimakkaasti. Tämä tarkoittaa julkisten menojen lisäämistä kulutuskysynnän ylläpitämiseksi niin, että vältetään talouskriisin vakavimmat seuraukset. Jonkinlaisen loven talouteen tulee kuitenkin jättämään se, ettei liiton sijoitusomaisuudesta ole todennäköisesti odotettavissa tuottoja arvopaperimarkkinoiden romahdettua.

Liiton hallitus seuraa SM5L taloudellista ja toiminnallista tilannetta aktiivisesti ja on tarvittaessa valmis ryhtymään sopeutustoimiin. Toistaiseksi liiton toimistolla on varsinaisen toiminnan hiljenemiseen reagoitu purkamalla aikaisempia ylityösaldoja, viemällä loppuun erilaisia rästiin jääneitä kehittämistehtäviä ja tekemällä lomajärjestelyjä. Toimiston on pitänyt kiireisenä myös tulevan kauden valmistelu, jota varmasti me kaikki jo tämän karmean kevään jälkeen innolla odotamme. Toivottavasti ne nyt perutut suomenmestaruuskilpailutkin onnistutaan vielä pitämään.

Toivon, että olette myös aktiivisesti yhteydessä ja kerrotte miten liitto voi nyt tukea ja auttaa seuraanne.  Olen varma, että yhdessä ja yhteistyöllä suomalainen miekkailu- ja 5-otteluperhe selviää tästä kriisistä entistä aktiivisempana ja vahvempana.  Pysykää terveinä ja nähdään viimeistään ensi syksynä taas miekkailualueilla ja viisiottelukentillä! 

Uudenmaan koronaeristysalueelta, 

Joonas Lyytinen
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------------

HAASTE MIEKKAILU- ja 5-OTTELUYHTEISÖLLE: 
Jaa treenivideosi/kuvasi facebookissa/instagramissa #kotitreenit #neverstopfencing #nevergiveup
ja tagaa fencingfinland/modernpentathlonfinland 
« Takaisin