Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut tehostamistukipäätökset vuodelle 2019

30.11.2018 Tokion olympiakisat painopisteenä Huippu-urheiluyksikön kesälajien tukipäätöksissä. Liiton urheilijoista miekkailija Niko Vuorinen ja 5-ottelija Laura Salminen tukiurheilijoiden joukossa (yksilötukiohjelma)

Olympiakomitean lajien kehitys- ja tukiprosessi ja sen myötä myös HUY:n tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uudistuksen kulmakivenä olivat uudet kriteerit, joiden pohjalta tehostamistukea suunnattiin investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon myös lajiliitto itse satsaa ja uskoo merkittävästi. Jo vuosi sitten iso painopiste oli menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautuminen kohti Tokion olympiakisoja. Kun kisoihin on aikaa enää vajaat 20 kuukautta, prioriteetti on olympialajien tukemisen osalta yhä selkeämmin Tokiossa. Tukea on keskitetty entistä selvemmin kasvattamalla panostusta kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella on arvioitu olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet tuen jakamiseen.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) vuoden 2019 suora taloudellinen tehostamistuki miekkailulle ja 5-ottelulle on yhteensä 25 000 euroa. Tämän lisäksi HUY:n tehostamistukea kohdistuu Tokion olympiakisoihin 2020 ja niihin valmistautumiseen. Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kanssa.

Liitolle myönnetyt 2019 tehostamistuet jakautuvat:

Niko Vuorinen 15 000 €
Valmennuksen tehostaminen, asuminen ja valmentautuminen Budapestissä Unkarissa kansainvälisen huipputason olosuhteissa. Tehostamistuella varmistetaan valmennuksen laatu sekä mahdollisuus osallistua tehostamisleireille. Tuen käyttö on sovittu yksityiskohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Laura Salminen 10 000 €
Valmennuksen tehostaminen. HUY:n tehostamistuella varmistetaan laadukkaat tehostamisleirit. Tuen käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kanssa. Tuki sisältää urheilijan terveysvakuutuksen.

Lue lisää Olympiakomitean tiedotteesta >

 

 

 

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin