Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut kesälajien tehostamistukipäätökset vuodelle 2020

28.11.2019 Miekkailulle ja 5-ottelulle yhteensä 27 300 € suoraa taloudellista tehostamistukea. Liiton urheilijoista miekkailija Niko Vuorinen ja 5-ottelija Laura Salminen tukiurheilijoiden joukossa (yksilötukiohjelma).

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on kuluneen syksyn aikana valmistellut yhdessä kesälajien kanssa huippu-urheilusuunnitelmia vuodelle 2020. Suunnitelmien toteuttamiseksi lajeille jaettiin tehostamistukea kaikkiaan lähes neljä miljoonaa euroa. Nyt tehdyt tukipäätökset tehtiin Tokion kesäkisoihin ulottuvien huippu-urheilun strategisten tavoitteiden suunnassa. 

Miekkailu ja 5-ottelu saavat yhteensä 27 300 € HUY:n vuoden 2020 suoraa taloudellista tehostamistukea. Tämän lisäksi HUY:n tehostamistukea kohdistuu Tokion olympiakisoihin 2020 ja niihin valmistautumiseen. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olympialajeissa pyrimme nyt tehdyillä tukipäätöksillä varmistamaan menestyspotentiaalisimmille urheilijoillemme optimaalisen valmentautumisen kohti Olympialaisia. Meillä ei ole mahdollisuutta tarjota tällaista resurssia kovin laajalle joukolle, mutta terävimmälle kärjelle olemme yhteistyössä lajiliittojen kanssa luoneet kilpailukykyisen mahdollisuuden valmistautua Tokioon, HUY:n johtaja Mika Lehtimäki pohjustaa.

Huippu-urheiluyksikkö lanseerasi nykyisen kaltaisen lajien kehitys- ja tukiprosessin syksyllä 2017. Yleishuomiona Lehtimäki näkee, että lajien toiminta on koko ajan kehittynyt uudistuksen alusta alkaen.

Tänään julkaistut kesälajien tukipäätökset ovat vain yksi osa huippu-urheilutukien kokonaisuutta. Alkuvuodesta 2020 jaetaan vielä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät kesälajien urheilija-apurahat.

Miekkailun ja 5-ottelun lajin tehostamistuet 27 300€ jakautuvat seuraavasti:

1. Urheilijavakuutus 2 300 €
• Laura Salminen

2. Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki nimetyille urheilijoille (*) 25 000 €
• Niko Vuorinen 15 000 €
• Laura Salminen 10 000 €

Tehostamistukien käyttö sovitaan ennen tukien käyttöä HUY:n lajiryhmävastaavan sekä lajin valmennusvastaavan kesken urheilijan kilpailu- ja leirityssuunnitelman mukaisesti. Tehostamistuet on osoitettu laadukkaan päivittäisvalmennuksen sekä kilpailu- ja leiritystoiminnan tehostamiseen lisäämällä mm. osallistuvien asiantuntijoiden toimintaa.

Edellä kuvattujen tukipäätösten lisäksi suunnataan lajille muuta HUY:n tukea erikseen sovitusti seuraavasti:
- Terveyden edistämisen ja psyykkisen valmennuksen konsultointi tukiurheilijoille
- Asiantuntijoiden tuki Tokion olympiapaikan saavuttaville urheilijoille
- Lajiryhmävastaavan monimuotoinen toiminta lajin rinnalla

Tokion olympiabonus valmistautumiseen
Muiden kuin tukipäätöksessä nimettyjen urheilijoiden saavuttaessa paikan vuoden 2020 olympialaisiin, maksetaan lajiliitolle ylimääräinen ”Tokio-bonus” 5 000 € / urheilija. Bonuksen edellytyksenä on, että kyseinen urheilija valitaan urheilijana Tokion olympiajoukkueeseen ja tuki käytetään urheilijan valmentautumiseen.

Tukipäätöksen ehdollisuus
Tukipäätös on ehdollinen valtion talousarvion toteutumiselle valtioneuvoston 7.10.2019 julkaiseman esityksen mukaisesti ja sitä vastaavalle OKM:n avustuspäätökselle. Tehostamistukiin käytettävissä oleva summa voi poiketa valtioneuvoston esityksestä. Poikkeama vaikuttaisi osaan tehostamistuista. Vaikutuksenalaiset tuet on tässä tukipäätöksessä yksilöity (*)-merkillä.

Lue lisää Olympiakomitean tiedotteesta >

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin