Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton syyskokouksen hallitusvaalien ehdokkaiden lajiedustustuksessa epäselvyyttä

10.12.2020

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton syyskokouksen yhteydessä 21.11. 2020 ilmeni epäselvyyksiä sen suhteen miten liiton yhdistyssääntöjen 22 §:ssä mainittua jäsenseuran lajiedustuskriteeriä on tulkittu ja siitä, millä seuroilla on yhdistyssääntöjen mukaan oikeus asettaa hallitusvaaliin ehdokkaita 5-ottelun edustajina.  

Liite kokouskutsusta: 
Ystävällisesti huomioikaa, että hallitusehdokkaan lajiedustus määräytyy liiton yhdistysääntöjen mukaan seuraavasti:
Yhdistyssäännöt 22 §:  ”Ehdokkaan lajiedustus määräytyy hänet ehdolle asettaneen seuran säännöissä mainitun lajin/lajien mukaan. Ehdolle asettavan seuran on ilmoitettava ehdokkaan edustama laji.”
Mikäli hallitusehdokkaan taustaseuralla on säännöissään mainittu liiton molemmat lajit (miekkailu ja 5-ottelu) on taustaseuran ilmoitettava ehdokkaan edustama laji. Seuraa pyydetään ehdokasasetuksen yhteydessä toimittamaan liitolle kopio seuran voimassa olevista säännöistä.

Kokouksen aikana eräs liiton jäsenseura esitti tietyn, jo miekkailun lajiedustajaksi nimetyn, hallitusehdokkaan nimeämistä myös 5-ottelun lajiedustajaksi vaalissa. Kokouksen aikana käytiin keskustelu siitä, oliko kyseinen seura liiton jäsen miekkailu- vai miekkailu- ja 5-otteluseurana, mutta tähän ei käytettävissä olevien dokumenttien perusteella saatu varmuutta. Ennen äänestykseen menoa 5-otteluehdokkuutta esittänyt jäsenseura veti ehdotuksensa pois. Äänestyksen tulos huomioiden lopulliseen hallituksen kokoonpanoon tällä epäselvyydellä ei voida katsoa olleen merkitystä, mikäli ehdokasasettelua pidetään liiton sääntöjen mukaisena. 

Tilanteen yhteydessä myös havaittiin, että liiton yhdistyssääntöjen 22 §:n määritelmä jäsenseuran lajiedustukselle ei ole toimiva ja sitä tulisi muuttaa vastaamaan todellista liiton jäsenistön piirissä vallitsevaa tilannetta. Nykyisten sääntöjen kirjaimellinen tulkinta johtaisi tilanteeseen, jossa useat liiton jäsenseurat eivät voisi asettaa ehdokkaita hallitukseen lainkaan. 

Asiasta on kysytty asiantuntijamielipidettä Suomen olympiakomitean lakimieheltä Petri Heikkiseltä ja yhdessä asianosaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta liiton hallitus on päätynyt seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Hallitus tuo syyskokouksen hallitusvaalin tuloksen vahvistettavaksi liiton vuoden 2021 kevätkokoukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että hallitusvaalin ehdokasasettelu on toteutettu liiton sääntöjen mukaisesti.

  2. Liiton hallitus valmistelee kevätkokoukselle muutosesityksen yhdistyssääntöjen 22 §:än niin, että säännöt saadaan vastaamaan vallinnutta käytäntöä ja toimiviksi niin, että kaikki liiton jäsenseurat tulevat tasavertaisesti kohdelluiksi, huomioiden kuitenkin tarpeen säilyttää molempien lajien edustus hallituksen kokoonpanossa.

 

Lisätietoja: Joonas Lyytinen, puheenjohtaja, joonas.lyytinen@fencing-pentathlon.fi  +358 45 639 9700

« Takaisin