SM5L uusi antidoping-ohjelma on julkaistu

8.11.2022 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus hyväksyi 26.10.2022 uudistetun Antidoping-ohjelman. 

Uudistettu ohjelma on linjassa vuonna 2021 julkaistun Suomen Antidoping säännöstön kanssa ja noudattaa SUEKin 12/2021 julkaisemaan Reilun kilpailun ohjelmien kriteeristöä.

Uuden antidoping-säännöstön mukaiset velvoitteet on jo aikaisemmin tuotu mukaan yhdistyssääntöihin, Kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin sekä miekkailun että nykyaikaisen 5-ottelun kilpailumääräyksiin ja kriisiviestintäohjeeseen.

Ohjelmaa uudistettaessa on vastuutuksen ja organisoinnin kantavana periaatteena on antidoping-vastuiden jakaminen laajalti osittain vapaaehtoisista koostuvassa organisaatiossa. Tavoitteena ei ole nostaa hetkellisesti antidoping-asioiden näkyvyyttä vaan juurruttaa se jokapäiväiseen toimintaan kaikilla tasoilla.

 

Merkittävimmät muutokset suhteessa aikaisempaan ohjelmaan:
-SUEKin testauspoolin osuus antidoping-toiminnassa kuvattu aikaisempaa selkeämmin
- Antidoping-toimien vastuut päivitetty, nykyään pakollinen liittokouluttajan rooli tuotu mukaan
- Muuttuneet doping-rikkomusten käsittelyn vastuut ja velvollisuudet kuvattu
- Antidoping-koulutus ja koulutuksen raportointi linjaan SUEKin vaatimusten kanssa
- Edelleen SUEKIn vaatimusten mukaisesti antidoping-tehtävien pyöritys osana toiminnan suunnittelua, seurantaa ja raportointia on kuvattu aikaisempaa tarkemmin

Tutustu SM5L Antidoping sivustoon


Puhtaasti Paras-koulutus 

- Puhtaasti Paras koulutus on aikaisemmasta poiketen pakollinen osa valmentajakoulutusta sekä pakollinen myös kisalääkäreille
- Aikaisempaan tapaan Puhtaasti Paras on pakollinen valmennusryhmäurheilijoille ja heidän valmentajilleen, liiton työntekijöille ja palkatuille valmentajille, SM5 hallitukselle ja työryhmien jäsenille

 

Lisätietoja: 
Katri Savolainen
SM5L Antidoping-vastaava 

« Takaisin