Seurojen kommentit liiton yhdistyssääntömuutokseen liittyen hallitusvalintoihin (y.23)

28.6.2016 Liiton kevätkokous 2016 päätti yksimielisesti jättää hallituksen esittämän sääntömuutoksen kohtaan y.23 (Yhdistyksen toimielimet) esityksen jatkovalmisteluun sanamuotoilun osalta, Kokous kuitenkin ilmaisi yksimielisen hyväksyntänsä sääntömuutosesityksen taustalla olleelle ajatukselle, jossa halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja lajiosaaminen hallituksessa.

Hallitus on kevätkokouksen jälkeen valmistellut asiaa ja on päätynyt alla olevaan muotoiluun, johon nyt toivotaan seurojen kommentteja.

Seurojen kommentit pyydetään 15.8.2016 mennessä, jonka jälkeen hallitus käsittelee kokonaisuutta kokouksessaan 17.8.2016.
allituksen lopulliseen esitykseen pyydetään PRH:n ennakkotarkistus ja se tuodaan ylimääräisen liitokokouksen päätettäväksi alkusyksyn aikana.
Kommentit pyydetään sähköisen lomakkeen kautta > 

KIITOS!

---------------------

UUSI y.23 §

Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa liiton kummankin lajin asiantuntemus hallitustyössä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään kaksi (2) edustajaa miekkailun ja kaksi (2) edustajaa 5-ottelun asettamista ehdokkaista. Ehdokkaan lajiedustus määräytyy hänet ehdolle asettaneen seuran säännöissä mainitun lajin/lajien mukaan. Ehdolle asettavan seuran on ilmoitettava ehdokkaan edustama laji.

Mikäli hallitukseen ei tule suoritetussa vaalissa suoraan valituksi kahta kummankin lajin edustajaa, korvataan edellä olevan kohdan edellyttämän tasavertaisuuden toteuttamiseksi enemmän edustajia saaneen lajin valituksi tulleista edustajista vähiten ääniä saanut sillä ehdokkaista, joka sai eniten ääniä vähemmän edustajia saaneen lajin ehdokkaana.

Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä kummastakin lajista täytetään paikat vain toisen lajin edustajilla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten keskuudesta.

------------------------

VANHA y.23 §

Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Näistä kaksi jäsentä valitaan niiden seurojen piiristä joilla on vähintään kymmenen nykyaikaisen 5-ottelun kilpailulisenssiä. Lisenssit lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen lisenssien perusteella. Kyseinen valinta tehdään ennen muiden hallituksen jäsenten valintaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten keskuudesta.

« Takaisin