ReiluPeli -kyselylomake 2023 ja -palkitseminen

22.8.2023 Liiton hallitus on kokouksessaan (10/2022) hyväksynyt Reilu Peli palkitsemisen.

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta!Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

-Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
-Vastuu kasvatuksesta
-Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
-Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
-Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen


Palkitaan miekkailu- ja viisiotteluyhteisöstä henkilö, joka on  

• toiminut vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen miekkailu- ja viisiottelukulttuurin kehittämiseksi.
• omalla toiminnallaan luonut miekkailussa ja viisiottelun harrastamisessa ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua.
• omalla esimerkillään tuonut positiivista mielikuvaa miekkailu ja viisiottelusta ja -yhteisöistä.
• edistänyt miekkailu- ja viisiottelukulttuuria, jossa kaikkia toimijoita kuten vapaaehtoisia, arvostetaan ja kuullaan.
• tukenut ja kannustanut miekkailijoita ja viisiottelijoita silloin kun tukemisen tarve on ollut suurin.
• tunnistanut, että urheilusuoritukset eivät ole miekkailijoiden tai viisiottelijoiden arvon ainoa mittari.
• valmistellut, kuunnellut ja perustellut päätöksiä osallistavin menetelmin.
• puuttunut uhkaavaan käytökseen ja tukenut miekkailu- ja viisiotteluyhteisön jäseniä tasavertaisessa kohtelussa.
• viestinyt avoimesti ja tasavertaisesti miekkailu- ja viisiottelun tavoitteista, toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä.

EHDOKKAAT
Ehdota sinun seurastasi tai yhteisöstäsi henkilöä perusteluineen 23.09.2023 mennessä!

Anna ehdokkaasi ilmi tällä lomakkeella!

VALINTA
Hallitus päättää palkittavan henkilön ehdokasilmoitusten perusteella ReiluPeli palkinnon saajaksi ennen syyskokousta.

« Takaisin