Raportti UIPM 69. kongressista, Tbilisi Georgia

30.11.2017 Suomen ensisijaiset tavoitteet, eli uinnin pistelaskun muutoksen estäminen ja LaserRun CityTour -kilpailujen myöntäminen Suomella saavutettiin.

Suomen edustaja: Janne Saarikko

Suomen varsinaisia esityksiä ei saatu läpi, mutta niiden kautta herätettiin asiasta keskustelua positiivisessa hengessä ja lukuisat maat tukivat esityksiämme eli tavoite keskustelun ylläpidosta kyseisistä asioista saavutettiin. Kongressit päätettiin järjestää vuodesta 2018 alkaen joka toinen vuosi parillisina vuosina ja siten että paikallisista kustannuksista yhdelle kunkin liiton edustajalle huolehtii Saavutettiin myös korkean tason positiivinen suhtautuminen perusteltuun avustushakemukseen, ja sopivan hakemuksen suunnittelu ja toteutus tulisi tehdä vuoden 2018 aikana. Lajin olympiastatus Core-lajina on varmistettua 100 %:sti vuodelle 2024 ja erittäin todennäköisesti vuodella 2028 (yhtään lajia ei vahvistettu vielä jälkimmäisellä vuodelle). Sekä 5-ottelussa että LaserRunissa nähtiin edessä kasvun vuosia. Maita kongressissa oli tällä kertaa edustettuina 44. Suomen naapurimaista läsnä olivat Ruotsi, Tanska, Viro ja Venäjä.

UIPM tapaamisessa valmisteltiin koulutusmahdollisuuksia Suomelle vuosille 2018 ja 2019. Suomen osalta kongressipuheissa nostettiin esille mm. Menestys Kapkaupungissa ja aktiivisuus Masters-toiminnassa (erityismaininta Winter Pentathlonista). Talouden osalta ensi vuodelle vahvistettiin tämän vuoden kanssa identtinen budjetti. Kongressista välittyi positiivinen henki lajissa ja arvostus Suomalaista Pentahlon-työtä kohtaan. UIPM:n kanssa keskusteltiin erityisen avustuksen mahdollisuuksista ja vuodella 2018 tulisi valmistella hyvin suunniteltu projektiluonteinen erityisavustushakemus.

Paprapentathlonin osalta LaserRuniin saatiin luokitteluperusteet. Kongressissa hyväksyttiin myös lukuisia sääntötäsmennyksiä, mutta varsinaisista asiallisista sääntömuutosehdotuksista yksikään ei saanut riittävää kannatusta.

Kongressissa päätettiin Maailman Pentathlon päivästä ja uusista U17 MM-kilpailuista. UIPM brändimuutoksen toteutus myös aloitettiin. Vuoden parhaita palkittiin ja vuoden aikana menehtyneitä Pentathlon-avainhenkilöitä muistettiin.

Suomi kävi useiden maiden kanssa keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista ja osallistumisesta yhteisiin toimenpiteisiin ja vastaanotto näissä keskusteluissa oli erittäin hyvää. Kokoukseen valmistautumisessa Suomen edustajaa auttoi merkittävästi liiton toimiston ja Jouko Pakarisen taustainformaatio. Kokousjärjestelyt olivat vaikuttavia ja Georgian valtion tuki järjestelyille vahvaa.

-------
Janne Saarikko

Lue UIPM-tiedote kongressista >

« Takaisin