Rakentavat ideat ja tekijät tervetulleita

20.12.2019 Liiton vastine toimitettu Helsingin Sanomille julkaistavaksi

Helsingin Sanomat (18.12.) esitteli joidenkin henkilöiden näkemyksiä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton (SM5L) toiminnasta. Haluamme esittää asiasta muutaman huomion.

SM5L:n tavoitteena on, että Suomessa on kannustava ja menestyvä miekkailu- ja 5-otteluyhteisö, joka tukee lajien monimuotoista harrastamista ja mahdollistaa urheilijoiden kansainvälisen menestyksen. Lajit ovat tasavertaisia, ja molempia pyritään kehittämään ja niiden toimintaa tukemaan tasapuolisesti. SM5L on muun muassa käynnistänyt projektin 5-ottelun harrastajamäärien kasvattamiseksi ja seurojen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Liikuntajärjestöjen suuret hallintokulut saavat usein kritiikkiä ja niiden katsotaan olevan haaskausta ja pois urheilijoita. Hallintokuluja ovat mm. tilavuokrat, taloushallinto, kokousjärjestelyt. Lisäksi niihin kuuluvat seuroille ja urheilijoille tarjottavien kilpailujen, koulutusten ja leirien järjestelyt, liiton valmennusryhmien organisointi sekä huippu-urheilujärjestelmän mukainen yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa. Nämä tehtävät ovat välttämättömiä, jotta seurojen ja urheilijoiden arki voi toimia. Artikkelissa mainittu valmennus- ja nuorisopäällikön palkkaus ei liioin paisuttanut hallintoa, vaan tämän työajasta noin 80 % liittyy suoraan urheilijoiden ja seurojen tukemiseen.

Pienten lajien edistämisessä on paljon tehtävää. Uudet resurssit, tekijät ja erilaiset rakentavat ideat ovat tervetulleita. Päätökset rahankäytöstä, henkilöstön rekrytoinneista ja toiminnan linjoista tehdään avoimesti ja jäsendemokratiaa noudattaen liittokokouksissa, sen valitsemassa hallituksessa ja työryhmissä. Kutsumme jatkossakin kaikki halukkaat mukaan kehittämään suomalaista miekkailua ja 5-ottelua näiden kanavien ja rakentavan dialogin kautta. 

Terho Mustonen, puheenjohtaja
Joonas Lyytinen, varapuheenjohtaja
Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja (5-ottelu)

Lue HS 18.12. artikkeli tästä >

« Takaisin