Puheenjohtaja Terho Mustosen mietteitä ensimmäisen puheenjohtajavuoden lähestyessä loppuaan

1.11.2016

Hyvä miekkailu- ja 5-otteluyhteisö,

Ensimmäinen vuosi Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton puheenjohtajana on kääntymässä viimeisille kuukausille. Vuosi on ollut varsin vaiherikas ja työntäyteinen niin itselleni, toimistolle kuin hallitukselle. Hyvässä hengessä olemme päässeet eteenpäin monella osa-alueella.

Julkisuudessa on tämän vuoden aikana käyty paljon keskustelua urheilujärjestöjen rahoituksesta. Pääosa myös meidän liittomme rahoituksesta muodostuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavusta. Ministeriön rahanjakoa ja -käyttöä ohjaa vuonna 2015 voimaan tullut liikuntalaki, jonka tavoitteena on edistää:

  • eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;
  • väestön hyvinvointia ja terveyttä;
  • fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
  • lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
  • liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
  • huippu-urheilua;
  • liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä
  • eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Uuden lain mukaiset ensimmäiset valtionapupäätökset aiheuttivat liitollemme 10.000 euron tuen vähennyksen verrattuna vuoteen 2015. Pääasiallisena syynä tähän oli tilikauden 2014 liian suuri valtionapuosuus (hyväksyttävät toimintakulut jaettuna valtionavulla). Ministeriön edustajien kanssa käymiemme keskustelujen valossa olemme kuitenkin toiveikkaita ensi vuoden suhteen. Toimintamme laajuus oli vuonna 2015 merkittävässä kasvussa (seurakehittäjä töissä ensimmäisen kokonaisen vuoden) ja 2015 tilinpäätösluvut näyttävät suurempaa omarahoitusosuutta verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Olemme valmistelemassa monen muun työn ohella ensi vuodelle toimintasuunnitelmaa, mutta samalla Olympiadin päätyttyä on syytä arvioida onnistumisen tasoa ja etsittävä uusia polkuja tuleville vuosille.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto yhdistyi viisi vuotta sitten. Samalla asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita niin seurakehityksen, harrastajamäärän että huippu-urheilusaavutusten suhteen. Liittojen yhdistymissopimus päättyy vuoden vaihteessa 2016-2017 ja tähän liittyen viime viikon ylimääräinen liittokokous hyväksyi sääntömuutoksen, jolla halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien tasa-arvoinen kohtelu ja ennen kaikkea lajiosaaminen hallituksessa.

Liittojen yhdistyessä vuonna 2012 liitto teki suunnitelman kahden kokoaikaisen henkilön palkkaamisesta;  toiminnanjohtajan lisäksi päätettiin palkata henkilö, jonka työajasta puolet käytettäisiin seurakehitykseen ja puolet huippu-urheilun koordinoimiseen. Eri vaiheiden jälkeen viimeiset vuodet liitolla on ollut osa-aikainen (50%) seurakehittäjä. Huippu-urheilun koordinointi ja toteutus on ollut jaetulla vastuulla liiton neljällä päävalmentajalla.

Huippu-urheilussa asetettiin tavoitteiksi sekä 5-ottelussa että miekkailussa Rion olympiapaikka. Lisäksi miekkailussa tavoitteeksi asetettiin arvokisamitali. Nämä tavoitteet eivät toteutuneet. Huippu-urheilijamme ja nuoret lupaukset ovat saavuttaneet hienoja onnistumisia, mutta jatkuva laajemman ryhmän tulostason paraneminen ei ole vielä toteutunut.

Harrastajamäärässä emme myöskään ole saavuttaneet edellisen 2012 päivitetyn strategian huimia kasvutavoitteita. Voidaan tietenkin kysyä oliko tavoitteet asetettu liian korkealle? Mutta oikeaan suuntaan olemme menossa. Tulevaisuus lähtee jäsenseurojen nuorisotyöstä, jossa vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Tähän liittyen syksyn ensimmäinen Masters-osakilpailu Porvoossa tarjosi iloisia onnistumisen elämyksiä, koska mukana oli ennätysmäärä osanottajia 14 jäsenseurastamme ja mitaleille ylsi miekkailijoita peräti kahdeksasta seurasta.

Muistutan taas kerran jäsenseuroja siitä, että toimintaamme mitataan jatkuvasti. Yksi mittareista ja useimmiten kysyttävä asia on harrastajamäärä. Yhdeksi luotettavaksi lajien harrastajien määrän mittariksi hyväksytään tällä hetkellä lisenssimäärä. Liitossamme kilpailuihin osallistuvat hankkivat lisenssin, mutta harrastajat jättävät vielä sen usein hankkimatta. Kannustan edelleen kaikkia seuroja edellyttämään, että kaikki harrastajat hankkivat lisenssin. Samalla tulee varmistettua harrastajien vakuutusturva. On hienoa, että moni seura on alkaneella kaudella edellyttänyt harrastajalisenssejä,

Vuoden 2015 seurakyselyn yhteenveto on juuri valmistunut. Tasainen kasvumme jatkuu; jäsenseuroissamme oli vuoden 2015 lopussa 1769 (2014 1724) henkilöjäsentä ja yhteensä mukana seurojen toiminnassa oli 3104 (2014 2917) henkilöä (jäsenet + alkeiskurssien osanottajat + muut seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt).

Lisenssikaudella 2015-2016 lunastettiin yhteensä 554 kilpailu- ja harrastelisenssiä (2014-2015 413).

Liiton hallitus on pohtinut uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta saisimme potkua huippu-urheilun pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä, että nykyinen järjestelmä vaatii muutosta. Kaikkea ei voi tehdä yksin – on kyettävä hyödyntämään laajemmin urheiluyhteisön mahdollisuudet. Niinpä loppukeväästä asti on kartoitettu vaihtoehtoisia malleja.

Liiton hallitus teki päätöksen viime kokouksessaan, että vuoden 2017 alusta liiton johtama maajoukkuetoiminta organisoidaan projektiluontoisesti uudelleen. Projekti kestää 1+1 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että syksyllä 2017 arvioidaan projektin toteutumista ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Projektissa tullaan palkkaamaan osa-aikainen (30-40 tuntia/kk) valmennuspäällikkö, joka johtaa liiton maajoukkue- ja haastajatoimintaa sekä sen kehitystä yhteistyössä pää-/vastuuvalmentajien kanssa. Tässä mallissa palataan liittojen yhdistymisvaiheen suunnitelmiin palkattujen henkilöiden osalta, sillä erotuksella että nyt myös itse valmennustyötä tekeville pää-/vastuuvalmentajille maksetaan korvauksia toteutuneiden leirien ja sparringien osalta. Tärkeää on myös määritellä huippu-urheilijoidemme tukiperusteet, jossa kaikilla - riippumatta lajista, tulee olla samat lähtökohdat.  Yksi liitto - yhteiset periaatteet. Hallitus tulee raportoimaan jäsenseuroille projektin etenemisestä mm. liiton puheenjohtajapäivien yhteydessä.

Liiton syyskokous lähestyy ja kokouksessa päätetään vuoden 2017 toiminnan linjauksista sekä valitaan liiton hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Samana päivänä, lauantaina 3.12. järjestetään liiton perinteiset puheenjohtajapäivät, jossa paneudumme syvemmin liiton eri osa-alueisiin mm. maajoukkuetoiminnan organisointiin, uuteen strategialuonnokseemme ja liiton johtosääntöön. Päivä alkaa 3.12. klo 12 Valo-talolla ja heti perään pidetään liiton syyskokous klo 16 alkaen. Kutsu on tulossa lähiviikkojen aikana. Toivon mahdollisimman monen seuran tulevan mukaan syventämään tietojaan liiton asioista ja ennen kaikkea vaihtamaan kuulumisia sekä kokemuksia muiden seurojen puheenjohtajien kanssa. Lämpimästi tervetuloa.

Harrastetoiminta on liittomme selkäranka - kilpaurheilu on eteenpäin vievä voimavara.
Tässä muistin virkistämiseksi vuoden alun 2016 kirjoitukseni - kaikki edelleen ajankohtaista tietoa
http://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tiedotteet/liiton-uuden-puheenjohtajan-terho-mustosen-mietteita-puheenjohtajakauden-alkaessa/

Yhdessä olemme vahvoja - yhdessä onnistumme!

Syysterveisin,

Terho Mustonen
Puheenjohtaja
050 302 6882
terho.mustonen@fencing-pentathlon.fi

 

 

 

« Takaisin