Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 1/2021 (14.1.2021)

15.1.2021 SM5L 2021 Hallituksen järjestäytyminen: Liiton varapuheenjohtajiksi valittiin Riina Pitkänen ja Sara Lundén.

Läsnä:                                                     

 • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
 • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja
 • Sara Lundén, varapuheenjohtaja
 • Petri Saavalainen, jäsen
 • Katri Savolainen, jäsen
 • Jarkko Vilkkilä, jäsen
 • Tanja Tammimies, jäsen
 • Mikko Salminen, jäsen 
 • Janne Saarikko, jäsen                                                             
 • Minna Kervinen, jäsen
 • Sofia Tauriainen, jäsen
 • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

 • Valmennus- ja nuorisopäällikkö Minna Lehtola

PÄÄTÖSASIAT

 • SM5L 2021 Hallituksen järjestäytyminen: SM5L varapuheenjohtajiksi valittiin Riina Pitkänen ja Sara Lundén. Päätettiin hallituksen jäsenten 2021 työryhmävastuut. Huom, hallituksen ulkopuoliset työryhmäjäsenet nimetään työtyhmien puheenjohtajien esityksestä 9.2. kokouksessa. 
 • Alustava liiton tilinpäätös 31.12.2020 kirjattiin tiedoksi. Toiminnan volyymi jää koronavuoden takia merkittävästi alle vuoden 2019 tason, mutta tilikauden tulosarvo on merkittävästi positiivinen.
 • Vahvistettiin kanslian päätös tammi-helmikuun kansallisten kilpailujen peruutuksesta ja päätettiin, että toiminnanjohtaja valmistelee esityksen peruuntuneiden kilpailujen mahdollisesta myöhemmästä ajankohdasta.
 • Päätetiin hakea Alfred Kordelilin säätiön tunnustuspalkintoa.
 • Päätetiin että, SM5L hallituksen jäsenet suorittavat uuden Puhtaasti Paras-koulutuksen 15.2.2021 mennessä. Koulutusta tullaan edellyttämään myös kaikilta SM5L työryhmäjäseniltä.

VALMISTELUASIAT

 • Vuosikertomus ja tilinpäätös 2020
 • SM5L kevätkokousasiat
 • SM5L yhdistyssääntömuutos (seurojen lajiedustus)
 • SM5L Jäsenrekisterin tarkistus
 • SM5L Strategiapäivitys 2021
 • SM5L kriisiviestintäohjeen päivitys
 • SM5L seurakyselyn kehittäminen
 • SM5L somekalenteri ja -kampanjat
 • SM5L Valmennusjärjestelmän liitteet 5. ja 6.
 • Suomen Valmentajat -yhdistysjäsenyyden tarjoamat mahdollisuudet yhteisömme valmentajille
 • Liiton kilpailukaluston varaston muutto
 • Ulkopuolinen rahoitus
 • Laskentapaikkarakenteen selkiyttäminen
 • Merkkipäivämuistamiset

ILMOITUSASIAT

 • SM5L Hallituksen ja toimiston esittely 2021 >
 • European Games 2023, Puola Krakova: Liiton molemmat lajit mukana kisaohjelmassa. Suomen Olympiakomitea nimeää Suomen joukkueen.
 • SM5L toimii pilottiliittona SuomiSportin Seurapalvelun liittotason käytön kehityksessä (valmennusryhmätoiminnan hallinta)
 • Urheilutoimittajat valitsivat olympiatukiurheilijamme Laura Salmisen ja Niko Vuorisen lajiemme vuoden 2020 parhaiksi.
 • Todettiin Tähtiseura auditointien tilanne (EM ja TMÅF)

Seuraavat kokoukset:

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin