Pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 9/2024

29.4.2024

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024 (22.4.2024)
Hallituksen kokoukseen osallistuivat: 

 • Joonas Lyytinen, puheenjohtaja
 • Janne Saarikko, varapuheenjohtaja
 • Jonni Korhonen, jäsen
 • Sara Lundén, jäsen
 • Rufus Panelius, jäsen
 • Sulevi Pellinen, Jäsen
 • Mili Viita, jäsen
 • Minna Lehtola, toiminnanjohtaja
 • Lea Harju, järjestösihteeri

Poissa: 

 • Varpu Wiens, varapuheenjohtaja
 • Sami Miettinen, jäsen
 • Jaakko Paavolainen, jäsen
 • Jukka Pietinen, jäsen
 • Anna Salminen, urheilijaedustus

PÄÄTÖSASIAT 

 • Käsiteltiin hallituksen jäsenen valtuudet ylittäviä yhteydenottoja sidosryhmiin, toimintaa liiton hallituksen jäseniä ja toimiston henkilökuntaa kohtaan sekä haitallista kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. Hallitus päätti tuoda painokkaasti esille, että hallituksen jäsenen käytös ja toimintatavat eivät vastaa sovittuja sääntöjä, arvoja tai periaatteita. Tarvittaessa hallitus tulee harkitsemaan työryhmäjäsenyyksien tilapäistä poistamista tai mahdollisuutta kutsua kokoon ylimääräinen liittokokous.
 • Päätettiin palauttaa valmisteluun Nykyaikaisen 5-ottelun kehittäminen -työryhmän vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan pohjautuvien tavoitteiden osalta. Pidemmän tähtäimen tavoitteisiin ja päämääriin palataan syksyllä hallituksen seminaarissa, jossa tehdään ehdotus tarkennuksista liiton tavoiteohjelmaan ja vuoden 2025 toimintasuunnitelmaan liittokokouksen hyväksyttäviksi. 
 • Nimettiin 5-ottelu MM Zhengzhou 2024 ja EM Budapest 2024 joukkueisiin Laura Salminen ja ehdollisena Tiitus Ämmälä. Joukkueenjohtaja nimetään myöhemmin HU-työryhmän toimesta.
 • Nimettiin miekkailun EM Basel 2024 joukkueeseen seuraavat henkilöt:
  • Miesten joukkue: Niko Vuorinen, Topias Tauriainen, Akseli Heinämaa, Jaakko Paavolainen
  • Naisten joukkue: Anna Salminen, Anna Vuorinen, Anni Vornanen, Inka Mikkilä
  • Joukkueenjohtaja: András Tóth 
 • Päätettiin myöntää kilpailujen järjestämisoikeudet kaudelle 2024-2025 niitä hakeneille seuroille seuraavin tarkennuksin: 
  • Veteraanien SM-kilpailujen 2024 järjestämisoikeudet myönnetään EM:lle, joka haki kilpailua hakuajan puitteissa. SASÄ pyydetään hakemaan veteraanien SM-kilpailuja kaudelle 2025-2026, kilpailujen toteutus syksyllä 2025.
  • Miekkailun U17 ja U20 kalvan SM-kilpailujen osalta asiakokonaisuus vaatii vielä tarkennusta. U17 ja U20 SM-kilpailujen järjestämisoikeudesta neuvotellaan HYMI:n kanssa, seura haki kilpailua hakuajan puitteissa, toivotaan että HYMI järjestäisi henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi em. ikäsarjojen joukkuekilpailut. TMÅF pyydetään hakemaan U17 ja U20 kalvan SM-kilpailuja kaudelle 2025-2026, kilpailujen toteutus keväällä 2026.
  • Miekkailun seniorien kalvan SM-kilpailun osalta asiakokonaisuus vaatii vielä tarkennusta. Seniorien SM-kilpailujen järjestämisoikeudesta neuvotellaan KUMI:n kanssa, seura haki kilpailua hakuajan puitteissa, toivotaan että KUMI ottaisi henkilökohtaisen kilpailun rinnalle em. ikäsarjan joukkuekilpailun ja lisäksi Masters-sarjan U17 ja U20 finaaliottelut. Vaihtoehtoisena kilpailupakettina KUMI:lle tarjotaan kaikki aselajit sisältävän SM-superviikonlopun järjestämistä Masters-sarjan finaalien kanssa.
  • Liiton toimisto käy palaverit HYMI:n ja KUMI:n kanssa.
 • Päätettiin jäsenseuroilta kilpailutoimintaa koskevaan kyselyyn saadun palautteen perusteella pilotoida kaudella 2024-2025 SM-kilpailujen konseptia niin, että järjestävällä seuralla on mahdollisuus valita joko kilpailupaketti A henkilökohtaiset ja joukkuekilpailut tai kilpailupaketti B kalva, floretin ja säilän henkilökohtaiset kilpailut sisältävä ns. SM-superviikonloppu. Lisäksi hyväksyttiin muita kehityskohteita:
  • Kilpailujärjestäjille esitetään toive, että kaikki kilpailuihin osallistujat pääsisivät miekkailemaan alkueristä uloslyönteihin ja kilpailuissa käytettäisiin monipuolisesti eri kilpailuformaatteja jos kilpailujen olosuhteet ja aikataulut sen sallivat. (Nykyiset SM5L kilpailumääräykset sallivat kilpailujärjestäjille vapauden valita kilpailussa käytettävän järjestelmän, SM5L Kilpailumääräykset K.25 ja K.26.) 
  • Joukkuekilpailusarjan kehittäminen.
  • U17 SM-joukkuekilpailut poistetaan (toimenpide kohdistuu aikaisintaan vuoteen 2025).
  • Tuodaan mahdollinen kilpailumaksujen korotusasia liiton syyskokoukselle 2024.
  • SM-joukkuekilpailuissa jaetaan mitalien sijasta kiertopalkinto (toteutus SM-mitalien uudistuksen yhteydessä).
 • Merkittiin tiedoksi SM5L hallituksen työryhmien 2024 tavoitteiden seurannan tilanne.
 • Toteutettiin SM5L Järjestösihteerin palkan tarkistus työsopimuksen mukaisesti ja hyväksyttiin esitetty palkankorotus 1.5.2024 alkaen. 
 • Nimettiin liiton puheenjohtaja edustamaan liittoa vuoden 2024 miekkailun kansainvälisien järjestöjen kokouksissa ja 5-ottelua edustavan varapuheenjohtaja kansainvälisten 5-otteluliitojen kokouksissa.
 • Päätettiin perustaa tilapäinen työryhmä edistämään liiton valmennustilahanketta ja nimettiin Joonas Lyytinen sekä Rufus Panelius sekä kartoitetaan muita edustajia työryhmään.
 • Päätettiin ottaa, SM5L toimintasuunnitelmassa 2024 asetettujen tavoitteiden mukaisesti, uusi SM5L Miekkailun ranking käyttöön kaudesta 2024-2025 alkaen. Selvitetään pisteleikkurin mahdollisuutta Ophardt-järjestelmään EM-kilpailujen osalta.    
 • Päätettiin, ettei SM5L vaihda kirjanpito-ohjelmaa Netvisorista Fennoaan. 
 • Merkittiin tiedoksi tilikauden tuloseuranta 1-4/2024 raportit ja TA 2024 toteuman -25.296€ vaje, koska OKM:n ja OK:n tuet eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 

VALMISTELUASIAT 

 • Reilu Peli /Yhdenvertaisuus
 • SM5L viestintäsuunnitelman ja SM5L kriisiviestintä ohjeen päivitys
 • Muutoksia tuomarivelvoitteisiin
 • SM5L-ehdokkaat kansainvälisten liittojen luottamuselimiin
 • Kamppailulajien yhteisen ympäristöohjelman päivistysprosessi
 •  Valmennusjärjestelmän päivitys kaudelle 2024-2025
 • Päävalmentajan palkkaus kaudelle 2024-2025

ILMOITUSASIAT

 • Henkilöstön tuntiseuranta 1/2024 alkaen
 • SM5L Puhtaasti ja Reilusti Paras suoritukset (hallituksen ja työryhmien jäsenet)
 • Joukkueenjohtajien raportit:
  • Tbilisi MC 22.-24.3.2024 - András Tóth
 • Liiton taloustiedot 1.-31.3.2024
 • EFC on nimennyt Lena Tallroth-Kockín U23 EM Antalya 2024 -kilpailun DT:n jäseneksi

MUUT ASIAT
Tulevat kokoukset:

 • la 18.5. Kevään strategiapäivä ja hallituksen kokous
 • ti 11.6. Hallituksen kokous
 • to 15.8. Hallituksen kokous
 • la 31.8. Syksyn strategiapäivä ja hallituksen kokous
 • ti 17.9. Hallituksen kokous
 • ma 7.10. Hallituksen kokous
 • la 26.10. SM5L Syyskokous klo 14 alk., Sporttitalo 5.krs. Sininen aula
 • ke 13.11. Hallituksen kokous
 • ke 11.12. Hallituksen kokous
« Takaisin