PRH on reksiteröinyt liiton kevätkokouksen päättämän sääntömuutoksen, joka liittyy liiton strategiapäivitykseen ja lisenssiuudistukseen

27.5.2015 Kaikki lisenssit lasketaan jatkossa mukaan seurojen äänimääriin

Taustaa lisenssiuudistukselle

Lisenssiuudistuksen lähtökohtana on liiton strategiapäivitys, jossa myös harrastajat nostetaan liiton toiminnan keskiöön (kohta 3. alla). Syksyn 2014 strategiatyön tulokset tiivistyvät viiteen päälinjaukseen:

 1. Tärkein kilpailutekijämme on laatu
 2. Huippu-urheilun kehitystyö jatkuu nykyisten toimintatapavalintojen pohjalta
 3. Kunto- ja harrasteliikunta tuodaan toiminnan ytimeen huippu-urheilun rinnalle
 4. Näkyvyyden ja sponsoroinnin kehittämisen toimintakonsepti uudistetaan
 5. Toimimme aktiivisena osapuolena kehittyvän suomalaisen urheiluyhteisön puolesta

Uudessa lisenssimallissa 1.9. 2015 alkaen

 • Irtaudumme Valo:n lajilisenssistä ja neuvottelemme jatkossa vakuutukset itsenäisesti
 • Saamme Pohjolan uuden Sporttiturva –vakuutuksen, joka on yhdistetty tapaturma- ja sairaskuluvakuutus
 • Saamme entistä kattavamman vakuutuksen, joka ei enää vaadi tapaturmalle ns. ”ulkoista tekijää"
 • Lisenssikokonaisuuden hinnat laskevat
 • Saamme mukaan kolmiottelulisenssin (biathle/triathle)
 • Saamme mukaan TryOut –kertalisenssin (voimassa kilpailuviikonlopun, ei vaikuta seurojen äänimääriin)
 • Lisenssin (harraste tai kilpa) lunastaneille tulossa taloudellisia etuja...

Liiton kevätkokous hyväksyi lisenssiuudistukseen liittyvän sääntömuutosesityksen, jossa koko lisenssikauden sekä kilpailu- että harrastelisenssit (aikaisemmin vain kilpailu) huomioidaan seurojen äänimääriä laskettaessa. Säntökohta y.31 muutettiin seuraavaan muotoon:

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien perusteella. Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa ainoastaan yhtäjäsentä.

Lisenssi- ja vakuutuskokonaisuudesta tiedotetaan lisää viimeistään elokuussa ajoissa ennen uuden lisenssikauden alkua. 

« Takaisin