Patentti ja rekisterihallitus on rekisteröinyt liiton päivitetyt yhdistyssäännöt

27.11.2020 Liiton syyskokouksessa 21.11. päätettiin liiton hallituksen esityksestä useista sääntömuutoksista. Osa sääntömuutoksista tulee liiton suurimman rahoittajan OKM:n uusista valtionapukriteereistä.

Päätetyt sääntömuutokset lyhyesti:

  • Liiton toiminnan perustana on urheilun reilun pelin periaatteet, yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo 
  • Liiton säännöt sitouttaa liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet aikaisempaa vahvemmin liiton sääntöihin ja määräyksiin
  • Sitoudutaan ehkäisemään kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointia
  • Sitoudutaan urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
  • Päätettiin siirtää antidopingkurinpito erilliselle urheilun yhteiselle kurinpitoelimelle 1.1.2021 alkaen
  • Lisättiin sukupuolikiintiöt liiton hallitusvalintaan (maks 70% yhtä sukupuolta)
  • Hallituskaudet pidennettiin kahdesta vuodesta kolmeen
  • Päättetiin jäsen äänimäärän leikkuri; seura voi ännestää liiton kokouksessa enintään yhdellä viidesosalla jäsenten yhteisestä äänimäärästä
  • Liiton kevätkokouksen ja syyskokouksen ajankohdan aikaikkunaa pidennettiin
  • Mahdollistetaan jatkossa liiton kokoukisen etäosallistuminen hallituksen päätöksellä 

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin