Hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 1/2014 (21.1.2014)

24.1.2014

Läsnä:

 • Kalle Laine, puheenjohtaja
 • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja 
 • Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja
 • Mikko Mellanen, jäsen 
 • Marja-Liisa Someroja, jäsen 
 • Petri Kyllönen, jäsen 
 • Teemu Tokola, jäsen 
 • Heidi Walli, jäsen 
 • Ismo Hokkanen, jäsen 
 • Roope Takala, jäsen 
 • Tommi Kosunen, jäsen 2012-2013 (osan aika) 
 • Hilla Hämäläinen, jäsen 2012-2013 (osan aikaa) 
 • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

 • Jussi Korhonen, jäsen
 • Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja 2012-2013

Kokouksen alussa puheenhohtaja Kalle Laine esitti lämpimän kiitoksen eroaville hallituksen jäsenille

PÄÄTÖSASIAT

Päätettiin hallituksen järjestäytyminen ja työryhmävastuut: Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Terho Mustonen ja uutena varapuheenjohtajana toimii Taneli Pahkala. Työryhmävastuut nimettiin seuraavasti:

Harrastajamäärä ja harrastamisen laatu:                                                                 

 • Harrastajamäärä & seurat: Terho Mustonen                
 • Koulutus: Teemu Tokola
 • Harrastajaryhmät: Ismo Hokkanen

Kilpailumenestys:                                                                                

 • Maajouk.johtoryhmä: Mikko Mellanen                 
 • HUMI: Jussi Korhonen/Mikko Mellanen
 • HUVI: Taneli Pahkala
 • STTR: Terho Mustonen/Ismo Hokkanen                                                                                                            

Näkyvyys ja sponsorointi: 

 • Viestinnän kehitys: Roope Takala
 • Markkinointi & Sponsorointi: Petri Kyllönen                 

Hallinto:                                                                         

 • ADT, ReiluPeli & Legal: Roope Takala (ADT: Hilla Hämäläinen. Legal: Jaana Pihkala)
 • Operatiivinen viestintä: Kalle Laine ja Lena Tallroth-Kock
 • Kanslia: Kalle Laine
 • Talous: Marja-Liisa Someroja
 • Palkitseminen: Heidi Walli

Työryhmätyö käynnistetään välittömästi. Osa työryhmäjäsenistä nimettiin myös (tiedotetaan lähiaikoina liiton sivuilla), lisähenkilöitä työryhmiin nimetään työryhmien puheenjohtajien esityksestä.

Päätettiin toteuttaa hallituksen jäsenten seurakäynnit vuonna 2014:Tavoitteena on lisätä seurojen ja liiton yhdyspintaa ja vuorovaikutusta systemaattisesti. Samalla hankitaan eväitä syksyn 2014 aikana toteutettavalle strategiapäivitykselle, joka kattaa liiton strategian yhtenä osana miekkailu- ja 5-otteluyhteisön strategiaa. Seurakäyntikalenteri sovitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätökset kurinpitomenettelyssä liittyen välikohtaukseen kalpamiekkailun SM-joukkuekilpailussa 1.12.2013: Perusteellisen keskustelun jälkeen hallitus teki asiaa koskevat päätökset perustuen asiantuntijaryhmän antamaan selvitykseen ja päätösesitykseen. Kilpailun johdon toiminnasta aloitettu kurinpitomenettely raukesi johtopäätökseen, ettei syytä rangaistukseen ole. Jan Badelle päätettiin antaa varoitus perustuen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen ns. mustan kortin antamiseen liittyvässä jälkitilanteessa. Mustonen ja Pahkala eivät osallistuneet keskusteluun ja päätöksentekoon. Sovittiin myös viestintään liittyviä yksityiskohtia. Hallituksen päätöksen tiedoksi saannin jälkeen Terho Mustonen esitti eriävän mielipiteensä; hänen mukaansa musta kortti on annettu sääntöjen mukaisesti. Liiton aiheeseen liittyvä tiedotus löytyy tästä >

Päätettiin jatkotoimenpiteistä (toiminnan kehittäminen) mihin kalvan joukkue SM-kisassa tapahtuneen välikohtaukseen selvittelyssä ilmenneet puutteet liiton toiminnassa antaa aihetta: Käsiteltyään välikohtaukseen liittyvät kurinpitoasiat hallitus totesi, että välikohtauksen eri käänteisiin johtaneella tapahtumaketjulla on huomattavaa merkitystä yli sen, mihin pelkällä kurinpitomenettelyllä voidaan vaikuttaa, mm:

 • Aggressiivinen, mahdollisesti vaaralliseksi tulkittava tapa miekkailla/otella
 • Valmennuksen ja ohjauksen mahdollinen vaikutus tällaisen ottelutavan kehittymiseen tai karsimiseen
 • Ottelutuomarin puuttumiskynnys tällaisissa tapauksissa ottelun aikana
 • Kanssakilpailijan kunnioittaminen kaikissa oloissa
 • Kilpailun johdon hyvän toiminnan periaatteet kaikissa oloissa
 • Kilpailun johdon kunnioittaminen kaikissa oloissa
 • Millaista lajia tahdomme olla kehittämässä, mistä tahdomme voida olla ylpeitä lajissamme.

 Näihin liittyen hallitus päätti, että

 • Asia tuodaan käsittelyyn kevättalven valmentajatapaamisessa
 • Asia otetaan käsittelyyn liiton hallituksen jäsenten keskusteluissa seurojen kanssa
 • Asia otetaan käsittelyyn tulevassa tuomarikoulutuksessa

Nimettiin Lena Tallroth-Kock liiton SM-valvojaksi ja Kimmo Puranen tuomarivastaavaksi  Turun junioreiden ja kadettien SM-kilpailuihin 25.-26.1.2014. Kilpailun DT:n muodotavat Tero Hakkarinen (pj.), Toni Kiljander sekä liiton yllä mainitut valvojat. Päätettiin myös käynnistää STTR:n lainen projekti, jossa liiton SM-valvojatyötä kehitetään.

Todettiin tulosarvio 31.12.2013 päättyneelle tilikaudelle. Hallitus päätti kirjata toiminnanjohtajan pitkältä aikaväliltä kertyneistä 250 ylityötunnista aiheutuva kustannus vuodelle 2013. Kirjauksen jälkeen vuoden 2013 toiminnallinen tulos on arviolta hieman positiivinen. Viralliseen yhdistyksen tilinpäätökseen lisästään vielä sijoitustuotot.

Päätettiin lopettaa turhat pankkitilit

Päätettiin miekkailun maajoukkueryhmien liiton tuki, taloudellinen ja toiminnallinen (erillinen tiedotus tulossa)

Päätettiin miekkailun seniorimaajoukkueryhmän päivitys ja juniorimaajoukkueen nimeäminen (erillinen tiedotus tulossa)

Päätettiin 5-ottelun maajoukkueryhmän liiton tuki, taloudellinen ja toiminnallinen (erillinen tiedotus tulossa)

Päätettiin 5-ottelun maajoukkueryhmän nimeäminen (erillinen tiedotus tulossa)

Päätettiin sekä miekkailun että 5-ottelun Olympiakomitean valmennuksen tehostamiseen liittyvän tuen käyttö ja jako

Päätettiin käynnistää selvitystyö millä aikavälillä voimme sulauttaa 5-ottelun sääntöjen käsittelyn osaksi STTR:n toimintaa.

VALMISTELUASIAT

 • Vuosikertomus 2013
 • Valmentajapalaveri 29.3.2014
 • 5-ottelun kilpailumääräysten päivitystyö
 • Liiton hevosten omistamisesta syntyvät säästöt ja kulut
 • Onko nuoria miekkailijoita vähemmän kuin ennen?
 • Ulkomaalaisten alkurankkaus suomalaisissa kilpailuissa
 • Osallistuminen 5-ottelun tuomarikurssille

ILMOITUSASIAT

 • Toiminnanjohtajan raportti
 • Raporttia seurojen
 • FIE-kongressin päätökset
 • UIPM kongressin päätökset
 • Vuoden urheilukirja 2013 –finalistit: Miekkailu Suomessa yksi finalisteista
 • URA-säätiön apurahat 2013-2014: Catharina Kock ja Alexander Lahtinen ovat apurahasaajien joukossa. Kummallekin myönnettiin 2000e.
 • OKM tuet 2014: Odotamme tiedotusta
 • Hallituksen ja toiminnanjohtajan esittely 2014
 • Turun Miekkailijat ovat käynnistäneet ammattivalmentajan palkkauksen
 • Suomen Urheilutoimittajat on valinnut Eevi Bengsin vuoden 2013 5-ottelijaksi ja Niko Vuorisen vuoden 2013 miekkailijaksi
 • Ohjeistus jun/kad EM-joukkueelle

MUUT ASIAT

Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.2.2014 jolloin mm. nimetään miekkailun kadettien ja junioreiden MM-joukkue.

« Takaisin