Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset vuodelle 2023

5.12.2022 Huippu-urheiluyksikön (HUY) suora taloudellinen tehostamistuki Miekkailu- ja 5-otteluliitolle yhteensä 20.000 €.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on 5.12.2022 julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2023. Kaikkiaan tehostamistukea jaettiin kesälajeille 4 037 080 €. 

- Pariisin olympialaisiin on aikaa puolitoista vuotta. Mitä lähemmäs kisoja mennään, sitä vahvemmin priorisoimme panostamme menestyspotentiaaliin – puhutaan sitten euroista tai osaamisresurssista, laji- ja kisaohjelmia johtava Huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen kiteyttää.

Huippu-urheiluyksikön (HUY) tukiohjelmia on neljä: kärkilajit, investointilajit, kehityslajit ja yksilötukiohjelmat. Maanantaina julkaistujen tehostamistukipäätöksien myötä purjehduksesta tulee ensimmäinen kesäolympialaji, joka sijoittuu Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmissa kärkilajien tukiohjelmaan. Tukijärjestelmä uusittiin vuodelle 2018, ja ennen purjehdusta kärkilajien tukiohjelmassa ovat olleet kesälajeista parayleisurheilu ja talvilajeista jääkiekko ja maastohiihto.

SM5L kuuluu nyt toista vuotta HUY:n lajiluokittelussa kehityslajien tukiohjelmaan. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) vuoden 2023 suora taloudellinen huippu-urheilun tehostamistuki Miekkailu- ja 5-otteluliitolle on yhteensä 20.000 €.

SM5L tehostamistuet jakautuvat seuraavasti:  

1. Urheilijatuet 10.000 €

1.1. Olympialajin yksilötuki: Niko Vuorinen (miekkailu) 10.000 €
Tuki kohdentuu leiritys- ja kilpailutoiminnan kulujen kattamiseen.

1.2. Muu olympialajin tukiurheilija: Laura Salminen (5-ottelu)
Helsingin Olympiavalmennuskeskuksen (OVK) asiantuntijapalvelut talousresurssien puitteissa.
Olympiakomitean urheilijavakuutusta voidaan jatkaa lajiliiton kustantamana (2.300 euroa). 

2. Valmentajatuet 10.000 €
Kalpamiekkailun päävalmentajatiimi Wieslaw Konizcek, András Tóth, Kimmo Puranen.
Tuki kohdentuu kolmen valmentajan muodostaman tiimin palkka- ja kulukorvauksiin.

3. Urheilijoiden terveysvakuutukset 
HUY edellyttää lajiliiton varmistavan, että tuettavilla urheilijoilla on henkilökohtaiset sairaskulu- ja
tapaturmavakuutukset.

Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kanssa. 

Maanantaina 5.12.2022 julkaistut kesälajien tukipäätökset ovat vain yksi osa huippu-urheilutukien kokonaisuutta. Alkuvuodesta 2023 jaetaan vielä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät kesälajien urheilija-apurahat.

Mikäli OKM:n vuoden 2023 apurahapäätöksessä on lajin urheilija tai urheilijoita, joille myönnetään valmennus- ja harjoitteluapuraha (10 000 € tai 20 000 €), maksetaan apurahaan liittyvä valmentajatuki lajiliitolle apurahapäätöksen julkistamisen jälkeen.

Lue lisää Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tiedotteesta >

 

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin