Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset vuodelle 2022

29.11.2021 Huippu-urheiluyksikön (HUY) suora taloudellinen tehostamistuki Miekkailu- ja 5-otteluliitolle yhteensä 20.000 €.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2022. Kaikkiaan tehostamistukea jaettiin kesälajeille tavallista lyhyemmän olympiadin ensimmäiseen vuoteen 4 054 680 €. 

Tehostamistukipäätöksiä uuden olympiadin ensimmäiselle vuodelle tehtäessä, laitettiin erityinen painoarvo menneen olympiadin menestykselle suhteessa tavoitteisiin. Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen mukaan, "nämä faktat on huomioitu erityisen tarkasti lajien huippu-urheilusuunnitelmia tarkasteltaessa ja tukipäätöksiä tehtäessä". "Suomalaisen huippu-urheilun keskeisiä menestystekijöitä ovat valmennusosaaminen ja yhteistyö. Näiden edistäminen edellyttää keskittämistä ja priorisointia, mikä näkyy myös nyt tehdyissä päätöksissä", painottaa Lehtimäki. 

Huippu-urheiluyksikön (HUY) tukiohjelmia on neljä: kärkilajit, investointilajit, kehityslajit ja yksilötukiohjelmat. Miekkailu nousi HUY:n lajiluokittelussa nyt kehityslajien tukiohjelmaan. Kehityslajien osalta kriteerit ylempiin tukiohjelmiin eivät vielä täyty, mutta pienempikin tuki voi vauhdittaa lajin nousua niihin.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) vuoden 2022 suora taloudellinen tehostamistuki Miekkailu- ja 5-otteluliitolle on yhteensä 20.000 €.

SM5L tehostamistuet jakautuvat seuraavasti: 

1. Urheilijoiden valmennuksen tehostamistuki 10.000 €

  • Niko Vuorinen (miekkailu)

Olympialajin yksilötuki, joka suunnataan urheilijan valmennuksen tehostamiseen

2. Valmentajatuki 10.000 €

  • Miekkailun päävalmentajan tuki 

Ehdollinen tuki, joka suunnataan lajiliiton päävalmentajan palkkaukseen ja tätä kautta ennen kaikkea lahjakkaiden nuorten miekkailijoiden valmennukseen ja kilpailutoimintaan sekä miekkailun seuravalmentajien osaamisen kehittämiseen.

3. Muut tuet 

  • Niko Vuorinen: asiantuntijapalvelut Helsingin Olympiavalmennuskeskuksesta (HOVK) tai muusta toimintaympäristöstä 
  • Laura Salminen: asiantuntijapalvelut Urhean OVK 

Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n lajiryhmävastaavan Kimmo Mustosen ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kesken. 

Maanantaina 29.11.2021 julkaistut kesälajien tukipäätökset ovat vain yksi osa huippu-urheilutukien kokonaisuutta. Alkuvuodesta 2022 jaetaan vielä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät kesälajien urheilija-apurahat.

Lue lisää Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tiedotteesta >

Ladattavat tiedostot:

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin