Muutoksia liiton valmennusjärjestelmässä

23.3.2013

MUUTOKSIA SM5L:N HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄSSÄ JA VASTUISSA

SM5L huippu-urheilun valmennusjärjestelmää lähdettiin kevättalvella 2012 kehittämään projektina, jonka lähtökohtana on urheilijakeskeinen tavoitteellinen toimintatapa, ja käytännön toiminnan ytimenä maajoukkuetoiminta. Samalla tavoiteltiin toiminnan resursointia niin, että toiminnanjohtajan aikaa vapautuu seurakehitystyöhön.

Valmistelu- ja valintavaiheen jälkeen maajoukkueen yhteisharjoittelu käynnistyi 08/2012. Haastajaryhmän toiminta käynnistettiin 01/2013. Maajoukkuetoiminnan käynnistämisestä saadut kokemukset ovat olleet lupaavia. Maajoukkuetoiminnan kehittymisellä on merkittävä vaikutus urheilijan mahdollisuuksiin menestyä, sekä urheilijan valmentautumisen että myös rahoitusmahdollisuuksien kautta.

Käynnistysvaiheen kehitysprojekti on nyt päättymässä. Seuraavassa vaiheessa tärkeää on saada toiminta kehittymään asetettujen strategisten tavoitteiden mukaan sekä huippu-urheilussa että seurakehitystyössä.

Samalla kun liiton viime keväänä käynnistetty huippu-urheilun kehitysprojekti tulee päätökseen ja Herman Bonnerin määräaikainen työsopimus päättyy 14.5.2013, liiton huippu-urheilun valmennusjärjestelmää ja toimiston vastuita muutetaan seuraavasti:

1. Valmennusjärjestelmän kehittämisvastuu sekä siihen liittyvä tavoitteellistaminen, ohjaus ja seuranta siirretään hallitustasolle. Miekkailussa vastuuhenkilönä toimii Mikko Mellanen ja 5-ottelussa Jukka Pakarinen.
2. Maajoukkue- ja haastajatoiminta organisoidaan 2-4 ryhmään. Ryhmien käytännön toiminta ja sen toteutuksen suunnittelu vastuutetaan kustakin ryhmästä vastaavalle maajoukkueryhmän päävalmentajalle (2-4, osa-aikaisia, tehtävänimikkeet tarkennetaan), jotka keskittyvät oman ryhmänsä toimintaan. Toteutusta valmistelemaan on nimetty työryhmä Mikko Mellanen, Tommi Kosunen, Jussi Korhonen ja Jukka Pakarinen.
3. Huippu-urheiluun liittyvät hallinnolliset tehtävät palaavat toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kockin vastuulle.
4. Seurakehitystehtävien toteutukseen tullaan palkkaamaan osa-aikainen henkilö. Toteutusta valmistelemaan on nimetty työryhmä Kalle Laine, Terho Mustonen ja Lena Tallroth-Kock.

Maajoukkuetoiminnan käytännön toteutus ja yhteisharjoittelu jatkuvat keskeytyksettä. Työ Hermanin vastuulla olevissa muissa tehtävissä (mm. Ophardt, kv-ilmot, kisakalusto ym.) jatkuu toistaiseksi muutoksitta, poikkeuksena arvokisajärjestelyt jotka siirtyvät toiminnanjohtajan vastuulle.

Hermania kiitämme jo nyt lämpimästi miekkailun ja urheilijoiden hyväksi tehdystä työstä, ja toivotamme menestystä seuraaviin haasteisiin.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Kalle Laine, puh 0400-445 363 kalle.laine@fencing-pentathlon.fi
Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock, puh. 050-336 2624, lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi

« Takaisin