Liitto ottaa käyttöön sanktiomaksun myöhästyneestä kv. ilmoittautumisesta tai kv. lisenssipuutteesta

26.10.2017 Muutos astuu voimaan välittömästi 29.9.2017 alkaen

SM5L tiedotus 29.9.2017

Liiton toimintakalenterissa ja/tai Ophardtissa on määritelty kaikille kilpailuille viimeinen ilmoittautumispäivä, johon mennessä seurojen tulee ilmoittaa miekkailijansa kyseiseen kilpailuun. Kv. liittojen miekkailukilpailujen osalta deadline on pääsääntöisesti neljä viikkoa ennen kilpailua, sama kaikille Ophardt-maille. 

Ilmoittautumisajan umpeuduttua liiton toimisto vahvistaa ilmoittautumiset seuroille ja siirtää ne järjestävälle taholle
Myöhästynyt ilmoittautuminen aiheuttaa toimistolle lisätyön, kun saman kilpailun ilmoittautuminen joudutaan tekemään uudestaan. Myös puuttuva kv. lisenssipaketin tilaus ja/tai maksu aiheuttaa saman lisätyön kun kaikkia ilmoittautuneita ei voi vahvistaa yhdellä kertaa. Huomioitavaa on, että myös tuomarijärjestelyt ja joukkuenimeämiset käynnistyvät viimeistään kyseisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja kaikki muutokset/lisäykset tämän jälkeen lisäävät työmäärää ja usein miekkailijoiden kustannuksia.

SM-kilpailun jälki-ilmoittatumisten osalta siirryttiin muutamia vuosia sitten sanktiomaksuun ja käytäntö toimii tänä päivänä hyvin – miekkailijat ja seurat hoitavat pääasiassa ilmoittautumiset ajoissa. Vuosittain jälki-ilmoittautumissanktioita peritään vain muutamia.

Kv. liittojen alaisten kilpailujen osalta tilanne on muodostunut haastavaksi lisääntyneiden kilpailumäärien takia. Liiton toimiston resurssit ei riitä ”matti myöhästen” muistuttamiseen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Riika U20 MC-osakilpailu, jossa kymmenestä ilmoittautuneesta miekkailijasta lisenssit oli kunnossa vain kolmella.

Liiton hallitus päätti kokouksessaan 27.9.2017 siirtyä kv. liittojen alaisten kilpailujen osalta SM-kilpailuja vastaavaan sanktiokäytäntöön 
Muutos astuu voimaan heti. Määräajasta myöhästyneestä NFU/EFC/FIE/UIPM -kilpailuilmoittautumisesta tai puuttuvasta kv. lisenssitilauksesta ja/tai maksusta määrätään 100 euron sanktiomaksu.

Sanktiomaksu tulee suorittaa oma-aloitteisesti liiton tilille Nordea FI0610233000202650. Maksun viestikentässä ilmoitetaan miekkailijan nimi, kilpailu ja sarja.  Maksukuitti tulee lähettää osoitteeseen office@fencing-pentathlon.fijonka jälkeen liiton toimisto ilmoittaa miekkailijan kyseiseen kilpailuun. Mikäli kyseessä on puuttuva kv. lisenssi tulee tilaus ja maksu myös suorittaa ennen kuin miekkailija voidaan ilmoittaa kilpailuun. 

Yllä esitetty muutos muotoillaan ja kirjataan kilpailumääräysten kohtaan k.64 Kansainvälinen kilpailutoiminta.

Pyydämme seuroja ja miekkailijoita tässä yhteydessä huomioimaan myös vanhan säännön liittyen myöhästyneisiin ilmoittautumisiin - mikäli myöhästynyt ilmoittautuminen aiheuttaa tuomarivelvoitteen maksaa kyseinen miekkailija/miekkailijat jälki-ilmoittautumissanktion lisäksi myös tuomarikustannuksen tai tuomarisanktion.

« Takaisin