Liiton ylimääräinen liittokokous hyväksyi esitetyn sääntömuutoksen

28.10.2016 Muutoksella halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja ennen kaikkea lajiosaaminen hallituksessa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Norovirta ja läsnä kokouksessa oli edustajat seuraavista seuroista:

  • Espoon Miekkailijat: Katja Kaakinen
  • Helsingin Miekkailijat: Joonas Lyytinen
  • Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat: Riina Pitkänen
  • Turun Miekkailijat: Tero Hakkarainen

Seurojen äänimäärästä läsnä oli 34/74.

Lisäksi läsnä oli liiton puheenjohtaja Terho Mustonen, kunniapuheenjohtaja Kimmo Pentikäinen sekä toimihenkilöt Lena Tallroth-Kock ja Saskia Halminen.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltiin hallituksen muutosesitys liiton yhdistyssääntöjen kohtaan y.23 § (Yhdistyksen toimielimet).
Muutoksella halutaan jatkossakin taata liiton molempien lajien (miekkailu ja 5-ottelu) tasa-arvoinen kohtelu ja ennen kaikkea lajiosaaminen hallituksessa.

Liittokokous hyväksyi PRH:n ennakkotarkistetun pykälän yksimielisesti.  

Virallisen kokousosuuden jälkeen käytiin yhdessä hyvää keskustelua liiton toiminnasta ja tulevista kehityshankkeista sekä paikalla olevien seurojen tilanteesta ja haasteista. 

------------------------------

Uusi muotoilu:

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

y.23 §

Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa liiton kummankin lajin asiantuntemus hallitustyössä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään kaksi (2) edustajaa miekkailun ja kaksi (2) edustajaa 5-ottelun asettamista ehdokkaista. Ehdokkaan lajiedustus määräytyy hänet ehdolle asettaneen seuran säännöissä mainitun lajin/lajien mukaan. Ehdolle asettavan seuran on ilmoitettava ehdokkaan edustama laji.

Mikäli hallitukseen ei tule suoritetussa vaalissa suoraan valituksi kahta kummankin lajin edustajaa, korvataan edellä olevan kohdan edellyttämän tasavertaisuuden toteuttamiseksi enemmän edustajia saaneen lajin valituksi tulleista edustajista vähiten ääniä saanut sillä ehdokkaista, joka sai eniten ääniä vähemmän edustajia saaneen lajin ehdokkaana.

Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä kummastakin lajista täytetään paikat vain toisen lajin edustajilla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten keskuudesta.

 

 

 

« Takaisin