Liiton syyskokous pidettiin Kirkkonummella

29.11.2014

Liiton syysliittokokous Kirkkonummella 29.11. 2014 hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 ja valitsi edustajat liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2014-2015 valittiin Pekka Santanen (HN5O), Tero Hakkarainen (TMÅF), Terho Mustonen (EM), Risto Degerman OMS) ja Tuija Repo (EM). Lisäksi valittiin Paula Uski (HFM) vuodeksi 2015.

« Takaisin