Liiton syyskokouksen päätökset

25.11.2013

 

PÖYTÄKIRJAOTE

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2013 Helsingin Lautasaaressa.

Kokouksessa oli läsnä 16/25 jäsenseuraa, äänimäärästä läsnä 47/58.

Kokuksen puheenjohtajana toimi Arto Norovita, sihteerinä Lena Tallroth-Kock ja äänten laskijoin ja pöytäkirjan tarkastajina Tanja Tammimies ja Reeta Alanko. 

 

Kokous hyväksyi vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion >

Henkilövalinnat

 • Syyskokous valitsi yksimielisesti Kalle Laineen jatkamaan liiton puheenjohtajana vuosina 2014-2015 (ei vastaehdokasta).
 • Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2014-2015 erovuoroisista uudelleen Mikko Mellanen, Petri Kyllönen ja Heidi Walli uusina jäseninä Ismo Hokkanen, Taneli Pahkala ja Roope Takala. Heidi Walli valittiin omasta pyynnöstään vain vuodeksi 2014, jotta jatkossa vain toinen 5-otteluedustajista on erovuorossa.
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Juha Nenonen KHT

Päättetiin vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi. Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 50 euroa (vuonna 2013 40 euroa), sekä tämän lisäksi 50 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Miekkailuseuran maksut määräytyvät vuosittain 31.8. maksettujen lisenssien perusteella

Päätettiin osanotto- ja kilpailumaksut 2014 >

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2014

Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulukorvaukset:

 • VR:n 2. luokan mukaisesti tai kilometrikorvaus 28 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat verottajan hyväksymän maksimin mukaan

Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvaus:

 • VR 2. luokka tai km-korvaus 28 sentti/km, majoitus kohtuullisten kuittien mukaan

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2014

 • Sanktio puuttuvasta velvoitetuomarista 150 eur (vuonna 2013 100 euroa)
 • Sanktio SM-joukkueen henkilömuutoksesta 100 eur (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • Sanktio peruuntuneesta kilpailusta 100 eur
 • SM jälki-ilmoittautuminen, alle 1 viikko: 50 eur/miekkailija ja 150 eur/joukkue

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2014-31.8.2015

 • Kilpailulisenssi 50 euroa, yli 13-vuotiaat, A- ja B-lisenssi (vuonna 2013 45 euroa)
 • Kilpailulisenssi 25 euroa, alle 13-vuotiaat, C-lisenssi (vuonna 2013 45 euroa)
 • Harrastajalisenssi 20 euroa  

Päätettiin liiton edustajat 2014

 • Liittoa edustaa Olympiakomitean kokouksissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö

 

Lena Tallroth-Kock
kokouksen sihteeri

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin