Liiton syyskokouksen päätökset 29.11.2021

2.12.2021 Jäsenseurojen kokousosallistuminen mahdollistettiin ns. hybridimallilla, jossa osa osallistui etänä ja osa paikan päällä Sporttitalolla. Kokoukseen osallistui 85% jäsenseuroista ja peräti 93% kaikista liittokokousäänistä. Kokouksen alussa julkaistiin vuoden 2021 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat.

PÖYTÄKIRJAOTE

Liiton syyskokouksessa päätettiin sääntömääräisten asioiden lisäksi muutoksista yhdistysääntöihin ja kurinpitomääräyksiin sekä vahvistetiin SM5L Strategia ja tavoiteohjelma 2022-2028.

Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton kunniapuheenjohtaja Kalle Laine, sihteerinä Lena Tallroth-Kock sekä valtakirjojen tarkistajina, äänten laskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Matias Heikkari ja Väinö Paavolainen.

Kokouksessa oli läsnä 23 jäsenseuraa ja äänimäärästä 93% (78/94).

Kokoukseen osallistuneet seurat, edustajat ja äänimäärät:

EM            Kimmo Puranen         7
HABDA     Ilona Syvälä               5
HFM          Jaakko Paavolainen, Juhani Paavolainen    14
HN5O       Kalle Nuuja                2
HYMI        Paula Soitiala             4
HSM         Päivi Kallio                 1
KAVE        Suvi Lehtonen, Ivan Blagoev      8
KUMI        Antti Kares                 3
KUMS       Väinö Paavolainen     1
LAKA        Matias Heikkari          1
LPM          Varpu Wiens              1
MIMI         Pirjo Rimpiläinen        2
HML5        Sulevi Pellinen           1
OMS         Marianne Hiltunen      5
PM-BF      Arto Keskiniva            2
POM         Aapo Rissanen          2
SASÄ        Marja Jukkara            3
SK             Ari Launne                 1
TAPERÄ   Teresa Llorens Salminen            2
TMÅF        Heikki Saarento         9
UR33        Jan Bade  1
VEVE        Taavi Havre               1
YM            Tuukka Wahtera        2

PÄÄTÖSASIAT

SM5L Strategia ja toimintasuunnitelma:

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen SM5L Strategiasta ja tavoiteohjelmasta 2022-2028 sekä vuoden 2022 SM5L Toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelmaan vahvistettiin hallituksen muutosesitys liittyen huippu-urheilun kalparyhmiin (ei sukupuolierittelyä).

Henkilövalinnat:

 • Liiton puheenjohtajaksi toimikaudelle 2022-2024 valittiin Joonas Lyytinen (Äänestystulos Lyytinen 49, Juhani Paavolainen 29)
 • Liiton hallitukseen uudelleen valittiin vuosiksi 2022-2024 Varpu Wiens ja Ismo Salminen ja vuosiksi 2022-2023 Santeri Anttila, Rufus Panelius ja Jukka Pietinen. (Äänestystulos: Wiens 59, Salminen 45, Anttila 43, Panelius 37, Pietinen 30, Saavalainen 29, Miettinen 23, Simola 9).
  Toimikausien pituudessa huomioitiin liiton kevätkokouksen päättämä siirtymämaali, jolla siirrytään 3-vuotisiin toimikausiin. 
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Juha Nenonen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus:

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmasua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
 • Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 70 euroa, sekä tämän lisäksi 70 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät kauden 2021-2022 maksettujen kilpailulisenssien perusteella.

Vahvistettiin kilpailumaksut 2022, katso tästä >

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2022:

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti. 
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. 

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2022:

Liitolle perittävät sanktiomaksut:

 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/urheilija ja 150 eur/joukkue
 • SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
 • Puuttuva SM-velvoitetuomari: 150 eur/tuomari
 • Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio
 • Peruuntunut kilpailu: 100 eur

Seuralle perittävät sanktiomaksut:

 • Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2022-31.8.2023:

 • Kilpailulisenssi 60 euroa, yli 13-vuotiaat
 • Kilpailulisenssi 35 euroa, alle 13-vuotiaat
 • Harrastajalisenssimaksu 10 euroa alle 18-vuotiaille ja 20 euroa muille ikäryhmille
 • TryOut-lisenssit: aikuiset 30 eur, nuoret 20 eur ja lapset 10 eur.

Päätettiin, että liitto maksaa seuratukea vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

Päätettiin, että liittoa edustaa liikuntajärjestön kokouksissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

Kokouksessa hyväksyttiin myös hallituksen esitys yhdistyssääntö- ja kurinpitosääntömuutoksista. Muutos liittyy vakavien eettisten rikkomusten käsittelyn siirtoon erilliselle uudelle kurinpitoelimelle 1.1.2022 alkaen.

________________
Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri

Vuoden 2021 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat >

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin