Liiton syyskokouksen päätökset 21.11.2020

21.11.2020 Jäsenseurojen kokousosallistuminen mahdollistettiin etäyhteydellä ensimmäisen kerran liiton historiassa. Kokouksen päätteksi julkaistiin vuoden 2020 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat.

PÖYTÄKIRJAOTE

Liiton syyskokouksessa päätettiin sääntömääräisten asioiden lisäksi muutoksista yhdistysääntöihin ja kurinpitomääräyksiin.

Kokouksessa oli läsnä 16 jäsenseuraa ja äänimäärästä 75/94.
Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton kunniapuheenjohtaja Kalle Laine, sihteerinä Lena Tallroth-Kock sekä valtakirjojen tarkistajina, äänten laskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Anneli Vuorinen ja Kalle Nuuja.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2021 SM5L Toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Henkilövalinnat:

 • Liiton hallitukseen uudelleen valittiin vuosiksi 2021-2022 kaikki viisi erovuoroisista hallituksen jäsentä; Sara Lundén, Janne Saarikko, Mikko Salminen, Katri Savolainen  ja Jarkko Vilkkilä. 
  (Äänestystulos: Lundén 62, Salminen 59, Savolainen 59, Saarikko 55 ja Vilkkilä 52, Pahkala 10).
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Juha Nenonen KHT (ei muutosta).

Päätettiin vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus (ei muutosta):

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmasua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
 • Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 60 euroa, sekä  tämän lisäksi 60 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät kauden 2020-2021 maksettujen kilpailulisenssien perusteella.

Vahvistettiin kilpailumaksut 2021 (ei muutosta).

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2021 (ei muutosta):

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti. 
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. 

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2021 (ei muutosta):

Liitolle perittävät sanktiomaksut:

 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/urheilija ja 150 eur/joukkue
 • SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
 • Puuttuva SM-velvoitetuomari: 150 eur/tuomari
 • Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio
 • Peruuntunut kilpailu: 100 eur

Seuralle perittävät sanktiomaksut:

 • Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2021-31.8.2022 (ei muutosta):

 • Kilpailulisenssi 60 euroa, yli 13-vuotiaat
 • Kilpailulisenssi 35 euroa, alle 13-vuotiaat
 • Harrastajalisenssimaksu 10 euroa alle 18-vuotiaille ja 20 euroa muille ikäryhmille
 • TryOut-lisenssit: aikuiset 30 eur, nuoret 20 eur ja lapset 10 eur.

Päätettiin, että liitto maksaa seuratukea vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

Päätettiin, että liittoa edustaa liikuntajärjestön kokouksissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyssääntö- ja kurinpitosääntömuutoksista.

________________
Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri

Vuoden 2020 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat >

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin